24/05/2013 - 22:18

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII

Ông Đinh Tiến Dũng được phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài chính

(TTXVN)- Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, sáng 24-5, sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Đinh Tiến Dũng.

Tiếp đó, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm ông Đinh Tiến Dũng giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Cũng trong sáng 24-5, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội đọc Tờ trình giới thiệu ông Nguyễn Hữu Vạn để bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước. Ông Nguyễn Hữu Vạn sinh ngày 28-6-1956, Tiến sĩ kinh tế, hiện là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai.

Tiếp tục Chương trình kỳ họp thứ 5, chiều 24-5, Quốc hội đã nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về nhân sự Tổng Kiểm toán Nhà nước. Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu bầu chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước đối với ông Nguyễn Hữu Vạn.

Theo kết quả kiểm phiếu, trong số 461 phiếu bầu, có 343 đại biểu tán thành (chiếm 68,87%), số đại biểu không tán thành 118 đại biểu, chiếm 23,69%. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng khẳng định: Quốc hội đã làm việc khẩn trương nghiêm túc, kết quả bầu cử của Quốc hội có hiệu lực ngay. Chúc mừng ông Nguyễn Hữu Vạn đã trúng cử chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội mong tân Tổng Kiểm toán Nhà nước nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cũng là trọng trách rất cao cả mà Quốc hội đã tin tưởng giao cho.

Trước đó, Quốc hội làm việc tại tổ, cho ý kiến vào dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2014, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh khóa XIII và năm 2013 của Quốc hội và thảo luận về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú.

Thứ bảy, ngày 25-5-2013, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo về dự án Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp, việc đàm phán ký kết thỏa thuận cấp Chính phủ giải quyết vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên giới Việt Nam-Lào và thảo luận về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2011; buổi chiều, Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Khoa học và công nghệ (sửa đổi).

 

Chia sẻ bài viết