24/04/2017 - 09:55

Nông sản GAP gian nan đường ra thị trường lớn

Thống kê của Bộ NN&PTNT, đến cuối năm 2016, cả nước có 1.516 cơ sở có Giấy chứng nhận VietGAP còn hiệu lực; trong đó rau 666 cơ sở (trên 4.354ha), cây ăn trái 714 cơ sở (gần 12.615ha), lúa 27 cơ sở (gần 1.318ha)...

Nhóm PV Kinh tế

Chia sẻ bài viết