07/09/2023 - 09:01

Nỗ lực thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 

Bài, ảnh: T.T

Đoàn đại biểu Quốc hội TP Cần Thơ vừa giám sát việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025 (chương trình) trên địa bàn thành phố. Qua giám sát, đoàn giám sát ghi nhận nỗ lực của các huyện trong xây dựng NTM. Từ đó, diện mạo nông thôn tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng cao. Đoàn giám sát cũng nhận thấy việc huy động các nguồn vốn xây dựng NTM còn hạn chế, cơ sở hạ tầng sau khi đạt chuẩn NTM ở một số địa phương có dấu hiệu xuống cấp...

Người dân xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, chung tay cùng địa phương xây dựng hạ tầng giao thông góp phần nâng chất các tiêu chí huyện NTM.

Người dân xã Thạnh Phú, huyện Cờ Đỏ, chung tay cùng địa phương xây dựng hạ tầng giao thông góp phần nâng chất các tiêu chí huyện NTM.

Giai đoạn 2021-2025, công tác xây dựng và nâng chất các tiêu chí NTM, NTM nâng cao và tiến tới NTM kiểu mẫu tại các huyện trên địa bàn thành phố đạt được những kết quả tích cực. Ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng Điều phối NTM thành phố, cho biết: “Đến tháng 6-2023, thành phố có 36/36 xã đạt chuẩn NTM; 26/36 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và 2/36 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Hiện tại, các đơn vị liên quan và 4 huyện đang tập trung nâng chất các tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm 2023 thành phố có 31/36 xã NTM nâng cao, 4/36 xã NTM kiểu mẫu và 1/4 huyện NTM đạt chuẩn NTM nâng cao”. Từ năm 2021 đến nay, các huyện đã vận động nâng cấp, sửa chữa 415 cầu và trên 654km đường giao thông nông thôn với tổng số tiền thực hiện trên 897 tỉ đồng; toàn thành phố công nhận 51 sản phẩm OCOP được phân hạng cấp thành phố từ 3-4 sao; thành phố có 151 hợp tác xã nông nghiệp, 1.435 tổ hợp tác với 45.882 thành viên tham gia. Những năm qua, công tác nâng cao chất lượng giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe người dân nông thôn từng bước được đảm bảo…

Tại buổi giám sát, đại diện các xã cho rằng việc xây dựng chương trình còn một số khó khăn, như: chất lượng một số tiêu chí ở xã đạt chuẩn NTM chưa cao, chưa thực sự bền vững; việc đổi mới và phát triển các tổ chức sản xuất còn chậm, thiếu liên kết, chất lượng và khả năng cạnh tranh của một số nông sản chưa cao… Ông Trần Quốc Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai, cho biết: “Hiện tại, xã Thới Thạnh đạt 11/19 tiêu chí xã NTM nâng cao. Hệ thống giao thông nông thôn ở xã đạt chuẩn NTM xuống cấp, nhưng địa phương đang gặp khó khăn trong việc huy động nguồn lực đầu tư nâng cấp, sửa chữa. Tôi đề nghị các ngành, các cơ quan thành phố quan tâm phân bổ nguồn vốn để đầu tư cơ sở hạ tầng tại địa phương trong thời gian tới”.

Đoàn giám sát cũng ghi nhận một số khó khăn của địa phương trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch UBND xã Định Môn, huyện Thới Lai, cho biết: “Hằng năm, địa phương rất “đau đầu” trong việc vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế để đạt chỉ tiêu đề ra. Hiện tại, số lượng người dân sống thực tế tại địa phương ít hơn so với số liệu thống kê. Nguyên nhân do người dân bỏ quê đi làm ăn xa, đi nước ngoài nên việc vận động bảo hiểm y tế toàn dân theo số liệu thống kê gặp nhiều khó khăn”. Bên cạnh đó, các địa phương còn phản ánh các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu có nhiều thay đổi và mức độ tiêu chí cao hơn rất nhiều so với chuẩn NTM nên các địa phương còn lúng túng trong việc thực hiện; việc huy động các nguồn lực cho việc xây dựng NTM còn hạn chế, chưa tương xứng với lợi thế, tiềm năng; một số xã đạt NTM giai đoạn 2016-2020 có tiêu chí còn thiếu tính bền vững…

Qua giám sát, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố đề nghị Văn phòng Điều phối NTM thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố, UBND các huyện tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của cán bộ và người dân để thực hiện có hiệu quả chương trình; tăng cường huy động các nguồn lực ngoài ngân sách để thực hiện chương trình. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc triển khai chương trình ở cơ sở để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, giúp các địa phương hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới.

Chia sẻ bài viết