22/05/2024 - 15:09

Ninh Kiều khắc phục khó khăn, cải thiện chỉ số cải cách hành chính 

Theo kết quả đánh giá chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2023, so với UBND các quận, huyện khác trên địa bàn thành phố, UBND quận Ninh Kiều đứng vị trí thấp nhất trong bảng xếp hạng. Nhìn nhận một cách nghiêm túc những hạn chế trong lĩnh vực này, UBND quận đã và đang tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) từ quận đến cơ sở.

Người dân thực hiện nộp hồ sơ thông qua DVCTT tại Bộ phận Một cửa UBND phường An Phú, quận Ninh Kiều. 

Mặc dù xếp hạng chỉ số CCHC ở vị trí cuối bảng, đạt 91,41/100 điểm, nhưng Ninh Kiều vẫn có một số chỉ số thành phần đạt kết quả cao, như: cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đạt 10/10 điểm; cải cách chế độ công vụ đạt 9,49 điểm; cải cách tài chính công đạt 5/5 điểm… Quận đang nỗ lực để duy trì và phát triển những chỉ số thành phần đạt điểm số cao này. Ðối với những chỉ số thành phần bị mất điểm như: xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số đạt 15,42/18,5 điểm; lĩnh vực quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ đạt 2,75/3,5 điểm; cải cách TTHC đạt 11,91/13 điểm… quận đang tìm nguyên nhân và đề ra giải pháp tháo gỡ. Theo ông Lâm Hồng Thái, Trưởng Phòng Nội vụ quận Ninh Kiều, một trong những nguyên nhân dẫn đến việc mất điểm chỉ số CCHC là do thủ trưởng một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm, quyết liệt trong triển khai thực hiện công tác CCHC, đặc biệt là lĩnh vực, nội dung tiêu chí phụ trách; chưa kịp thời đề xuất UBND quận các giải pháp xử lý; tỷ lệ giải quyết hồ sơ hành chính trước hạn chưa cao...

Khẩn trương chấn chỉnh những tồn tại, rút ra bài học kinh nghiệm nâng cao các chỉ số CCHC, UBND quận Ninh Kiều đã tổ chức họp bàn và ban hành kế hoạch khắc phục những hạn chế. Trong đó, UBND quận chỉ đạo thực hiện các giải pháp nâng cao tỷ lệ TTHC có phát sinh dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) toàn trình và số hóa hồ sơ trên địa bàn. Theo đó, Phòng Nội vụ quận đề xuất thí điểm một số lĩnh vực TTHC nhận trực tuyến (không nhận trực tiếp) có cam kết rút ngắn thời hạn giải quyết; Phòng Tư pháp quận đề xuất ứng dụng phần mềm Quản lý hồ sơ lưu trữ ADDJ - Trả kết quả ngay đối với TTHC cấp bản sao trích lục hộ tịch trong trường hợp xác nhận không lưu số bộ; UBND phường An Cư đăng ký xây dựng mô hình “Ngày không hẹn” trong giải quyết TTHC thuộc lĩnh vực tư pháp; UBND phường An Phú đăng ký xây dựng mô hình thực hiện quét mã QR để khảo sát mức độ hài lòng của tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC… Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị quận, UBND 11 phường duy trì các mô hình hiện có nhằm đẩy mạnh công tác CCHC như: thực hiện niêm yết các biểu mẫu TTHC đã được ghi mẫu sẵn thông tin, đặt tại Bộ phận Một cửa để tiện người dân tham khảo, ghi thông tin...

Theo ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch UBND phường An Bình, quận Ninh Kiều, địa phương tiếp tục rà soát, đề xuất kiến nghị đơn giản hóa các biểu mẫu trong các TTHC tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức khi tiếp cận, thực hiện. Ðồng thời, tiếp tục tập trung triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho người dân trong sử dụng DVCTT; đặc biệt là phát huy vai trò các tổ công nghệ số cộng đồng trong việc hướng dẫn người dân tiếp cận, sử dụng các DVCTT, nhất là DVCTT toàn trình. Tuyên truyền, quán triệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu đi đầu tham gia sử dụng các DVCTT để vận động, hướng dẫn người dân, tổ chức sử dụng DVCTT…

Ðể cải thiện và nâng cao Chỉ số CCHC của quận trong năm 2024, ông Huỳnh Trung Trứ, Chủ tịch UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Chúng tôi đã phân công rõ trách nhiệm cho các cơ quan liên quan xây dựng các giải pháp cụ thể thuộc ngành quản lý. Cùng với đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức trong lãnh đạo, chỉ đạo về CCHC và thực thi công vụ; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ CCHC; thực hiện nghiêm túc việc nhập hồ sơ tiếp nhận trên phần mềm, việc ký số văn bản, sử dụng hòm thư điện tử công vụ theo quy định...”.

Với những giải pháp cụ thể, quận Ninh Kiều đang từng bước khắc phục những tồn tại, cải thiện, nâng cao chỉ số CCHC trong năm 2024 và những năm tiếp theo, nhằm tạo sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; quyết tâm đưa CCHC trở thành động lực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bài, ảnh: CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết