13/06/2019 - 08:41

Nhiều sáng kiến cải cách thủ tục hành chính

(CT)- Từ đầu năm đến nay, UBND quận Ninh Kiều tiếp tục triển khai, xây dựng nhiều mô hình, đề xuất các sáng kiến cải cách hành chính (CCHC). Nổi bật như: Văn phòng HĐND và UBND quận, Phòng Tư pháp quận xây dựng Kế hoạch cắt giảm thời gian gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) “Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài”; Phòng Nội vụ và Văn phòng HĐND và UBND quận xây dựng Trang thông tin tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị về quy định TTHC và thái độ phục vụ của cán bộ, công chức, viên chức trên ứng dụng Zalo; UBND phường An Cư, Tân An tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn vận động nhân dân sử dụng Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; UBND phường An Phú tổ chức gặp gỡ công dân giải đáp TTHC hằng tháng tại khu dân cư;…

Song song đó, UBND quận cũng chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực duy trì, nhân rộng các mô hình sẵn có; rà soát các TTHC theo quy định và đề xuất các phương án đơn giản hóa TTHC trong quá trình thực hiện…

Quỳnh Lam

Chia sẻ bài viết