23/03/2009 - 08:12

Nhiều chuyển biến trong cải cách hành chính, thu hút đầu tư

* THỚI LAI, CỜ ĐỎ, THỐT NỐT: hỗ trợ doanh nghiệp điều chỉnh địa điểm kinh doanh theo đơn vị hành chính mới

(CT)- Từ đầu năm 2009 đến nay, UBND thành phố đã thực hiện nhiều biện pháp tăng cường cải cách hành chính, thu hút đầu tư. Cụ thể như thực hiện triệt để sự phân cấp cho các quận, huyện trong công tác đầu tư xây dựng cơ bản. Theo đó, các dự án đầu tư xây dựng công trình kết cấu hạ tầng kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương sử dụng vốn ngân sách nhà nước có mức vốn đầu tư không lớn hơn 5 tỉ đồng UBND thành phố phân cấp cho Chủ tịch UBND quận, huyện quyết định đầu tư. Việc phân cấp này nhằm tăng cường tính chủ động, đơn giản thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho quận, huyện triển khai nhanh các dự án, công trình có mức đầu tư không lớn trên địa bàn.

Hiện nay, UBND thành phố cũng thực hiện Đề án Đơn giản hóa quy trình, thủ tục xây dựng cơ bản tại TP Cần Thơ, nhằm giúp các chủ đầu tư thuận lợi, dễ dàng trong lập dự án, thực hiện dự án và quyết toán dự án. Song song đó, UBND thành phố cũng đã chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế phối hợp với Công an thành phố thực hiện tốt mô hình “một cửa liên thông” trong cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, mã số thuế và con dấu cho doanh nghiệp chậm nhất là 5 ngày làm việc.

* Hiện nay, các huyện Thới Lai, Cờ Đỏ và quận Thốt Nốt đang tổ chức rà soát, thống kê và thông báo cho các chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiến hành điều chỉnh địa điểm kinh doanh theo tên gọi đơn vị hành chính mới, nhằm tạo thuận lợi trong sản xuất kinh doanh, giao dịch với đối tác.

Theo UBND các huyện, quận này, khi thay đổi địa điểm kinh doanh theo đơn vị hành chính mới, các doanh nghiệp chỉ cần đem hồ sơ đăng ký kinh doanh cấp trước đây, đến cơ quan chức năng để đối chiếu, điều chỉnh; thời gian giải quyết chậm nhất là 1 tuần làm việc. Các quận, huyện còn hướng dẫn doanh nghiệp điều chỉnh các giấy tờ liên quan đến quyền lợi của người lao động, như bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... nhằm thống nhất quản lý công tác này trên địa bàn, tạo thuận lợi khi người lao động khi có nhu cầu giải quyết quyền lợi liên quan.

Tuy nhiên, hiện nay do thủ tục cấp con dấu cho một số cơ quan, đoàn thể trên các địa bàn theo tên gọi đơn vị hành chính mới này vẫn chưa hoàn tất, nên ảnh hưởng đến việc giải quyết hồ sơ hành chính của người dân và doanh nghiệp.

NGUYỄN THANH

Chia sẻ bài viết