05/10/2020 - 20:26

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố:

Nhanh chóng triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp 

(CT)- Ngày 5-10, Huyện ủy Phong Ðiền và Quận ủy Bình Thủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Ðảng bộ (mở rộng) sơ kết tình hình thực hiện nhiệm vụ 9 tháng và triển khai chương trình công tác quý IV năm 2020.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị của Huyện ủy Phong Ðiền, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HÐND thành phố, yêu cầu Huyện ủy Phong Ðiền nhanh chóng triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị “Về xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Chỉ đạo tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, tính chiến đấu của cán bộ, đảng viên. Ðồng thời, sớm định hướng xây dựng kế hoạch, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 để HÐND và UBND huyện có cơ sở thực hiện; sắp xếp kiện toàn đội ngũ cán bộ các cấp sau đại hội đảng bộ đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và phương án nhân sự đã được phê duyệt.

Ðồng chí Phạm Văn Hiểu đề nghị Huyện ủy Phong Ðiền chỉ đạo nâng cao đạo đức công vụ, kỷ cương, kỷ luật hành chính của cán bộ, công chức, viên chức. Tập trung huy động, khai thác tối đa các nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế - xã hội, trong đó ưu tiên phát triển thương mại - dịch vụ, gắn với du lịch; thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao đời sống của nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2021; công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, trộm cắp, đánh bạc…

Trong 9 tháng qua, cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân huyện Phong Ðiền thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 đạt nhiều kết quả tích cực. Các cấp ủy đảng đã tổ chức đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp; kết nạp 33 đảng viên, đạt 82,5% kế hoạch. Lĩnh vực kinh tế - xã hội có bước phát triển.  Huyện đã thu ngân sách được 82,5 tỉ đồng, đạt 84% kế hoạch; thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh; vận động bao phủ bảo hiểm y tế đạt 74% dân số. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững ổn định...

► Trong 9 tháng qua, Quận ủy Bình Thủy đã lãnh đạo, chỉ đạo hệ thống chính trị thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao. Trong đó, chỉ đạo các cấp ủy đảng triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy. Ðồng thời, chỉ đạo thành công đại hội đảng cấp cơ sở và Ðại hội đại biểu Ðảng bộ quận nhiệm kỳ 2020-2025; kết nạp 61 đảng viên. Quận ủy đã lãnh đạo chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống người dân. Quận đã hoàn thành 13/15 công trình xây dựng cơ bản, giải ngân đạt trên 60% kế hoạch... Tình hình an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị do Quận ủy Bình Thủy tổ chức, đồng chí Nguyễn Xuân Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Thành ủy, đề nghị Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo tập trung rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020; triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Ðảng bộ quận, Ðảng bộ thành phố. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy sau đại hội theo đúng quy định, quy trình. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh; phát huy hiệu quả công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

ANH DŨNG - X.ĐÀO    

Chia sẻ bài viết