04/10/2023 - 16:54

Nhận thức đúng để tránh tùy tiện trong cắt giảm, tinh giản biên chế 

(CT) - Đó là chỉ đạo của đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, tại hội nghị đánh giá kết quả thực hiện tinh giản biên chế cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) giai đoạn 2015-2021; triển khai kế hoạch quản lý, sử dụng biên chế giai đoạn 2022-2026 và triển khai công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã giai đoạn 2023-2030, vào ngày 4-10.

Đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Đồng chí Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Đồng chí Trần Việt Trường đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị và địa phương tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả và đạt lộ trình các chủ trương, chính sách và quy định pháp luật trong công tác đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương cần nhận thức đúng về tinh giản biên chế để có kế hoạch, giải pháp tinh giản biên chế phù hợp; xây dựng cơ cấu CCVC một cách chặt chẽ, phù hợp là cơ sở để xác định đúng đối tượng cần tinh giản; đổi mới thực chất công tác đánh giá CBCCVC. Bên cạnh đó, người đứng đầu phải thực sự công tâm, khách quan trong đánh giá CBCCVC, làm cơ sở để tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC.

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Các đồng chí chủ trì hội nghị

Để công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2030 có hiệu quả, Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã chưa đảm bảo đủ tiêu chuẩn, thuộc diện phải sắp xếp, sáp nhập theo quy định Nghị quyết số 35/2023/UBTVQH15, cần khẩn trương triển khai thực hiện những nhiệm vụ, công việc được thành phố giao và hoàn thành việc xây dựng phương án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030 đảm bảo hợp lý, khoa học. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bố trí, sắp xếp đội ngũ CBCCVC và người lao động một cách hợp lý, khoa học, đảm bảo đơn vị hành chính mới hình thành hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả. Thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với CBCCVC và người lao động có liên quan tại các đơn vị hành chính sắp xếp…

Giai đoạn 2015-2021, UBND thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và địa phương có trách nhiệm triển khai, quán triệt nghị quyết, quy định về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC đến CBCCVC thuộc thẩm quyền quản lý; đồng thời xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện theo đúng lộ trình đề ra. Qua đó, thành phố đã đạt lộ trình tinh giản và cắt giảm biên chế giai đoạn 2015-2021. Trong đó, tinh giản và cắt giảm 243/213 biên chế trong cơ quan hành chính, đạt 114,08% kế hoạch; tinh giản và cắt giảm 3.456/2.313 người trong đơn vị sự nghiệp công lập, đạt 149,42% kế hoạch; tinh giản 40 CBCC cấp xã; cắt giảm 483 chỉ tiêu và tinh giản 11 biên chế hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP. Đối với CCVC được tinh giản chủ yếu dôi dư do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự; một số do không hoàn thành nhiệm vụ và chưa đạt chuẩn về trình độ đào tạo. Tuy nhiên, qua thống kê, ở cấp huyện, số CCVC được tinh giản do không hoàn thành nhiệm vụ cao hơn so với do sắp xếp lại tổ chức bộ máy, nhân sự. Qua sắp xếp tổ chức bộ máy và chuyển đổi loại hình đơn vị sự nghiệp công lập giai đoạn 2016-2021, đã giảm chi ngân sách hơn 146 tỉ đồng.

Quang cảnh hội nghị

Quang cảnh hội nghị

Mặc dù quyết liệt thực hiện, nhưng thành phố cũng gặp nhiều khó khăn trong công tác này. Biên chế của thành phố được Bộ Nội vụ giao còn thấp, chưa phù hợp quy mô, tính chất, chức năng, nhiệm vụ và khối lượng công việc vì vậy chưa đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

Giai đoạn 2022-2026, thành phố tiếp tục đặt ra mục tiêu tinh giản 2.272 biên chế, gồm: 93 biên chế CC, 2.073 người làm việc hưởng lương từ ngân sách nhà nước và 106 biên chế CBCC cấp xã.

Tin, ảnh: S.Hà

Chia sẻ bài viết