24/02/2009 - 08:40

Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh:

Nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, hải đảo có vị trí đặc biệt quan trọng trong xây dựng, bảo vệ chủ quyền quốc gia

* Tăng cường tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới

Chiều 23-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh đã gặp mặt thân mật 60 già làng, trưởng bản, các đại biểu tôn giáo, dân tộc, điển hình tiên tiến là những người có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng và bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, nhân dịp về dự Hội nghị điển hình tiên tiến và sơ kết 20 năm thực hiện “ Ngày Biên phòng toàn dân”.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư nêu rõ: Xây dựng và bảo vệ biên giới quốc gia là một bộ phận quan trọng trong chiến lược bảo vệ Tổ quốc, là nhiệm vụ chung của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó nhân dân các dân tộc ở khu vực biên giới, hải đảo có vị trí đặc biệt quan trọng.

Tổng Bí thư cho rằng: Nhận thức và trách nhiệm của cán bộ và nhân dân cả nước nói chung và khu vực biên giới, hải đảo nói riêng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền quốc gia và nền biên phòng toàn dân trong những năm qua được nâng lên. Hệ thống chính trị ở cơ sở vùng biên giới, hải đảo được củng cố. Lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới và nhân dân các dân tộc đã nêu cao trách nhiệm, đoàn kết một lòng, vượt qua nhiều khó khăn thách thức; chấp hành nghiêm các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, kiên quyết đấu tranh giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và an ninh, biên giới, biển, đảo, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định và phát triển đất nước, củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác với các nước láng giềng. Kinh tế ở các vùng biên giới, hải đảo có bước phát triển đáng kể, văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến tiến bộ, quốc phòng, an ninh được giữ vững… Tiềm lực và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng được củng cố vững chắc hơn. Những thành tựu đạt được trong nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia là rất quan trọng. Đây là kết quả phấn đấu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, trong đó có sự đóng góp to lớn của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, hải đảo và của mọi tấm lòng hướng về biên giới. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Tổng Bí thư nhiệt liệt biểu dương những thành tích, tiến bộ và sự nỗ lực phấn đấu của mọi cấp, mọi ngành, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là quân và dân các dân tộc vùng biên giới, hải đảo.

Để tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội khu vực biên giới, hải đảo gắn với việc thực hiện “ Ngày biên phòng toàn dân” có hiệu quả hơn nữa, Tổng Bí thư mong các đại biểu, nhất là các già làng, trưởng bản tiếp tục gương mẫu, giáo dục, vận động con cháu, bà con chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, xây dựng thôn ấp, làng bản vững mạnh. Đẩy mạnh sản xuất, xây dựng đời sống, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc, phát triển giáo dục, y tế, nâng cao dân trí và chất lượng cuộc sống của nhân dân. Tham gia phong trào quần chúng tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn an ninh trật tự thôn, bản ở khu vực biên giới; tích cực đấu tranh chống tội phạm và các tệ nạn xã hội; tiếp tục thực hiện tốt phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; giữ gìn mối quan hệ hữu nghị với nhân dân các nước láng giềng, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị và luôn ổn định.

* Sáng 23-2, Bộ Quốc phòng và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và sơ kết 20 năm thực hiện “Ngày biên phòng toàn dân”.

Phát biểu tại Hội Nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng hoan nghênh và đánh giá cao những kết quả mà quân và dân cả nước đã đạt được trong 20 năm qua. Phó Thủ tướng cho rằng trong thời gian tới tình hình quốc tế và khu vực có những diễn biến phức tạp; các thế lực phản động bằng nhiều âm mưu thủ đoạn tiếp tục chống phá cách mạng nước ta, vì vậy, nhiệm vụ bảo vệ toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển đòi hỏi sự tham gia của toàn dân và cả hệ thống chính trị, nhất là sự vào cuộc của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Cần tuyên truyền sâu rộng về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, đồng thời tiếp tục củng cố, xây dựng hệ thống chính trị ở các xã, phường biên giới, hải đảo trong sạch, vững mạnh, trong đó, công tác hàng đầu là tổ chức, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, nhất là cán bộ người dân tộc tại chỗ.

ĐỖ CƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết