25/02/2009 - 08:59

Nhà nước hỗ trợ người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế

* Sẽ có Đề án dạy nghề cho 1 triệu nông dân mỗi năm

(TTXVN)- Ngày 23-2-2009, Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định số 30/2009/QĐ-TTg, về việc hỗ trợ đối với người lao động mất việc làm trong doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế.

Quyết định nêu rõ: Trong năm 2009, doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế chưa có khả năng thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc theo quy định cho người lao động bị mất việc làm thì được Nhà nước cho vay để thanh toán.

Theo đó, đối tượng vay là doanh nghiệp gặp khó khăn do suy giảm kinh tế mà phải giảm số lao động hiện có từ 30% trở lên hoặc từ 100 lao động trở lên (không kể lao động thời vụ có thời hạn dưới 3 tháng) và sau khi đã sử dụng các nguồn của doanh nghiệp mà vẫn chưa có khả năng thanh toán tiền lương, đóng bảo hiểm xã hội và tiền trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc cho số lao động đã giảm. Thời hạn vay tối đa là 12 tháng.

Mức vay tối đa bằng số kinh phí để thanh toán tiền nợ lương, đóng bảo hiểm xã hội và trợ cấp mất việc làm hoặc trợ cấp thôi việc phải trả cho người lao động bị mất việc làm. Lãi suất vay là 0%. Ngân hàng Phát triển Việt Nam là cơ quan cho vay.

Đối với người lao động bị mất việc làm tại doanh nghiệp mà chủ doanh nghiệp bỏ trốn trong năm 2009, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ứng ngân sách địa phương trả cho người lao động có trong danh sách trả lương của doanh nghiệp khoản tiền lương mà doanh nghiệp còn nợ người lao động. Nguồn tạm ứng từ ngân sách địa phương được hoàn trả từ nguồn thu khi thực hiện xử lý tài sản của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Trường hợp nguồn xử lý tài sản không đủ thì báo cáo Thủ tướng xem xét, quyết định.

* Tại Công văn số 56/TB-VPCP, Văn phòng Chính phủ vừa thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân tại buổi họp bàn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn.

Thông báo nêu rõ, ngày 10-2-2009 tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã chủ trì cuộc họp bàn về đào tạo nghề cho lao động nông thôn. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban Dân tộc, Hội Nông dân Việt Nam và Văn phòng Chính phủ.

Đề án đặt mục tiêu từ nay đến 2015, phấn đấu đến 2020, trung bình mỗi năm đào tạo nghề nông nghiệp cho khoảng 1 triệu lao động nông thôn, nâng tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo từ 20% năm 2010 lên 50% vào năm 2020. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân yêu cầu: Đề án dạy nghề cho 1 triệu nông dân mỗi năm phải hoàn thành trước ngày 10-3 và lấy ý kiến góp ý hoàn thiện nội dung tại Hội nghị toàn quốc đào tạo nghề cho lao động nông thôn tổ chức vào ngày 20-3 tới.

Chia sẻ bài viết