03/02/2008 - 09:09

Người sử dụng lao động có quyền khởi kiện nếu đại diện phía người lao động từ chối thương lượng

(TTXVN)- Ngày 30-1, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 11/2008/NĐ-CP quy định về việc bồi thường thiệt hại trong trường hợp cuộc đình công bất hợp pháp gây thiệt hại cho người sử dụng lao động.

Theo đó, về nguyên tắc, thiệt hại phải được bồi thường đầy đủ, kịp thời theo yêu cầu. Mức bồi thường thiệt hại được xác định trên cơ sở thiệt hại vật chất thực tế; tôn trọng, khuyến khích quyền tự định đoạt của các bên; bảo đảm quyền lợi ích hợp pháp của người sử dụng lao động để duy trì và phát triển quan hệ lao động tại doanh nghiệp. Việc bồi thường được thực hiện bằng tiền, hiện vật hoặc bằng việc thực hiện một công việc.

Thiệt hại do cuộc đình công bất hợp pháp gây ra bao gồm tài sản của doanh nghiệp bị thiệt hại trực tiếp do việc ngừng sản xuất, kinh doanh vì lý do đình công. Trong trường hợp hai bên không nhất trí về giá trị thiệt hại thì có quyền yêu cầu tổ chức trung gian xác định giá trị thiệt hại. Chi phí xác định giá trị thiệt hại do bên yêu cầu thanh toán. Đây cũng là căn cứ xác định mức yêu cầu bồi thường thiệt hại. Mức bồi thường thiệt hại tối đa không quá 3 tháng tiền lương, tiền công liền kề trước ngày đình công diễn ra theo hợp đồng lao động của những người lao động tham gia đình công.

Người sử dụng lao động có quyền khởi kiện ra Tòa án nhân dân cấp huyện nơi xảy ra cuộc đình công đòi bồi thường thiệt hại trong các trường hợp: Phía đại diện người lao động từ chối thương lượng; việc thương lượng không đạt kết quả hoặc bên có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại không thực hiện đúng thỏa thuận cam kết về bồi thường thiệt hại.

Chia sẻ bài viết