20/07/2011 - 08:46

Ngày 21-7, khai mạc Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII

Chiều 19-7, Văn phòng Quốc hội tổ chức họp báo trong nước và quốc tế công bố Chương trình và những nội dung chủ yếu của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp đầu tiên sẽ khai mạc vào ngày 21-7 tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Hà Nội và dự kiến Quốc hội sẽ làm việc trong khoảng 14,5 ngày (bế mạc ngày 6-8).

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Sĩ Dũng cho biết: Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, Quốc hội sẽ nghe báo cáo của Hội đồng bầu cử về kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 và báo cáo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri cả nước trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII. Đặc biệt, tại kỳ họp lần thứ nhất, Quốc hội sẽ tập trung và dành nhiều thời gian xem xét, quyết định về công tác tổ chức và nhân sự (theo chương trình Quốc hội dành khoảng 11 ngày) bao gồm: tiến hành thẩm tra tư cách đại biểu Quốc hội và thông qua Nghị quyết về việc xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XIII; xem xét, quyết định về tổ chức, nhân sự, bầu các chức danh lãnh đạo cấp cao của các cơ quan nhà nước, bao gồm các chức danh: Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, thành viên Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội và Đoàn thư ký kỳ họp Quốc hội; Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; Tổng kiểm toán nhà nước; Quyết định cơ cấu tổ chức của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm các Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Về công tác xây dựng pháp luật, Quốc hội sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012; thông qua Nghị quyết về chủ trương nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Hiến pháp 1992 và thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận các báo cáo về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2011; các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2011 và phê chuẩn quyết toán ngân sách năm 2009; xem xét và thông qua Nghị quyết về việc ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế năm 2011...

QUỲNH HOA (TTXVN)

Chia sẻ bài viết