29/04/2019 - 09:01

Nâng cao trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ 

Việc học tập và làm theo Bác trong cán bộ, đảng viên, công chức ở Chi bộ Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng đã có những chuyển biến tích cực. Mỗi cá nhân không ngừng tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, gắn với thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao...

Cán bộ, công chức Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng nâng cao tinh thần trách nhiệm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được Chi bộ Phòng Quản lý đô thị quận Cái Răng xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, công chức. Theo đồng chí Trần Đồng Minh Ngọc, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị, tùy chức năng, nhiệm vụ được giao, các cá nhân đăng ký thực hiện cụ thể các nội dung về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chi ủy, lãnh đạo Phòng lấy kết quả học tập và làm theo Bác làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, công chức hằng năm.

Chi bộ, lãnh đạo Phòng quan tâm thực hiện tốt công tác tự phê bình và phê bình, nêu gương những cá nhân thực hiện tốt nhằm khích lệ phong trào thi đua. Đảng viên Lâm Hoàng Quốc, công chức phụ trách tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực xây dựng tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND quận, cho biết: “Lãnh đạo Phòng thường xuyên nhắc nhở đảng viên, công chức phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ. Làm ở bộ phận thường xuyên tiếp xúc với các tổ chức, cá nhân, tôi luôn chú ý giữ tinh thần thái độ phục vụ hòa nhã, tận tâm. Bản thân tôi thường xuyên nghiên cứu cập nhật các văn bản, chính sách mới để hướng dẫn, đáp ứng tốt nhu cầu của các tổ chức, cá nhân...”. Còn đảng viên Vũ Xuân Thơ, công chức phụ trách công tác duy tu chăm sóc cây xanh, chia sẻ: “Tôi học Bác tinh thần tận tụy phục vụ nhân dân. Tôi luôn nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, như: phối hợp duy tu chăm sóc đảm bảo cây xanh; kiểm tra thực hiện cắt thấp tán, tỉa cành để cây không bị ngã ảnh hưởng đến an toàn giao thông…”.

Nhờ nỗ lực của cán bộ, đảng viên, năm 2018, Phòng Quản lý đô thị quận thực hiện 8 công trình (5 công trình đường, 3 công trình cống thoát nước) với tổng kinh phí hơn 5,6 tỉ đồng (nhân dân đóng góp hơn 1,3 tỉ đồng). Trong quý I năm 2019, Phòng làm chủ đầu tư xây dựng mới cầu Cái Da dài 54 mét, với tổng kinh phí hơn 4,9 tỉ đồng; trong đó, ngoài ngân sách đầu tư, UBND quận và Phòng đã vận động doanh nghiệp hỗ trợ hơn 3,4 tỉ đồng. Việc xây dựng cầu Cái Da nối liền khu dân cư Nam Long với khu tái định cư Trung tâm Văn hóa Tây Đô, phục vụ việc lưu thông của người dân dễ dàng.

Đối với công tác xây dựng, Phòng phối hợp cùng các đơn vị liên quan, địa phương đẩy mạnh tuyên truyền để người dân thực hiện việc xây dựng đúng theo quy định. Trong quý I năm 2019, Phòng phối hợp kiểm tra 88 công trình xây dựng; trong đó có 34 công trình đúng phép, 51 công trình không phép, 3 công trình sai phép. Nhằm phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, Phòng thực hiện lắp đặt trang trí đèn nghệ thuật một số tuyến đường, cổng khuôn viên Quận ủy, UBND quận… với tổng kinh phí hơn 2,3 tỉ đồng. Ngoài ra, Phòng còn thường xuyên kiểm tra, duy tu sửa chữa hệ thống đèn, điện chiếu sáng; phát cỏ, chăm sóc bảo dưỡng cây xanh; duy tu, sửa chữa cầu, đường giao thông…

Đồng chí Trần Đồng Minh Ngọc, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Trưởng Phòng Quản lý đô thị quận cho biết: “Chi bộ sẽ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị bằng những việc làm thiết thực. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó, phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao”.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
làm theo Bác