26/09/2019 - 21:18

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc:

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công 

(CT)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công năm 2019, diễn ra vào sáng 26-9 tại Hà Nội. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, các đồng chí Trần Quốc Trung, Bí thư Thành ủy; Lê Quang Mạnh, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ tham dự hội nghị (ảnh).

Chỉ đạo Hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh phải nêu cao trách nhiệm người đứng đầu phụ trách công tác xây dựng cơ bản, quản lý giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời yêu cầu Hội nghị thống nhất cao quan điểm chỉ đạo đó là tập trung thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, coi đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách của các cấp, các ngành, từng cơ quan, đơn vị liên quan từ nay đến cuối năm 2019 và trong năm 2020 là năm cuối của kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020. Phải kỷ luật, kịp thời, nghiêm minh đối với những vi phạm làm chậm, kém hiệu quả, lợi ích nhóm, tham nhũng, lãng phí trong đầu tư xây dựng cơ bản. Yêu cầu Chủ tịch UBND cấp tỉnh, các đồng chí Bộ trưởng, trưởng ngành các đơn vị phục vụ cho nhiệm vụ đầu tư xây dựng cơ bản chịu trách nhiệm toàn diện trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong việc chỉ đạo thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, các giải pháp thực hiện giải ngân vốn đầu tư công theo các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị, Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nỗ lực phấn đấu tối đa để giải ngân hết số vốn kế hoạch giao theo đúng tinh thần Nghị quyết 01 đã đề ra. Đặc biệt đối với những bộ, ngành, địa phương có số vốn đầu tư công lớn, các đồng chí Bộ trưởng, Chủ tịch UBND cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt để đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công nhất là những dự án trọng điểm, cấp bách...

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước kế hoạch năm 2019 đã được Quốc hội quyết định là 429.300 tỉ đồng. Trong đó, vốn trong nước là 369.300 tỉ đồng, vốn nước ngoài 60.000 tỉ đồng. Giải ngân 9 tháng đầu năm ước đạt trên 192.136 tỉ đồng, bằng 45,17% so với kế hoạch Quốc hội giao và bằng 49,14% so với kế hoạch Thủ tướng giao. Giải ngân 9 tháng đầu năm 2019 thấp hơn cùng kỳ năm 2018, nhiều bộ, cơ quan Trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân vốn dưới mức bình quân chung. Có 7 bộ, cơ quan Trung ương và 14 địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt trên 70%; có 31 bộ, cơ quan trung ương và địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới 50%. Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công còn thấp chưa đạt kế hoạch đề ra là do cơ chế lập, giao, điều chỉnh kế hoạch đầu tư công hằng năm còn thiếu linh hoạt, mất nhiều thời gian; công tác chuẩn bị dự án còn nhiều bất cập; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc; các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương xây dựng dự án chưa sát với thực tế và khả năng giao vốn, khả năng giải ngân vốn; nhiều dự án được giao kế hoạch vốn lớn hơn khả năng thực hiện dẫn đến không giải ngân được...

Tin, ảnh: MINH HUYỀN

Chia sẻ bài viết