29/03/2013 - 22:25

Nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của các lái xe, phụ xe

Cán bộ Phòng Quản lý phương tiện vận tải và người lái thuộc Sở GTVT TP Cần Thơ đang thực hiện quy trình in giấy phép lái xe cơ giới đường bộ theo mẫu mới bằng vật liệu PET.

Theo Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái thuộc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ, quí I-2013, đã cấp mới 9.000 giấy phép lái xe (GPLX) các hạng; 150 bằng thuyền trưởng, máy trưởng; 70 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa (PTTNĐ); 360 giấy lưu hành đặc biệt (xe quá khổ, quá tải)... TP Cần Thơ hiện có 13 cơ sở đào tạo lái xe cơ giới đường bộ, trong đó, có 8 cơ sở đào tạo lái ô tô và 11 cơ sở đào tạo lái mô tô (hạng A1). Bên cạnh đó, có 3 trung tâm sát hạch đủ điều kiện hoạt động (1 trung tâm sát hạch loại 1 và 2 trung tâm sát hạch loại 2). Trung bình hàng năm, Sở GTVT TP Cần Thơ cấp (cấp mới, cấp đổi, cấp lại) trên 45.000 GPLX các hạng.

Theo ông Dương Tiến Dũng, Trưởng Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái, hưởng ứng Năm An toàn giao thông (ATGT) 2013, Phòng đã tham mưu Ban Giám đốc tổ chức triển khai các văn bản quy phạm pháp luật của Trung ương, Bộ, ngành và các văn bản hướng dẫn liên quan đến công tác quản lý, đào tạo, sát hạch, cấp bằng cho xe cơ giới đường bộ và PTTNĐ đến các doanh nghiệp vận tải, các trường đào tạo, Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ và Trường đào tạo thuyền viên, người lái PTTNĐ. Đồng thời, tăng cường quản lý, củng cố, hướng dẫn doanh nghiệp vận tải trên địa bàn TP Cần Thơ; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, Luật Giao thông ĐTNĐ cho các chủ doanh nghiệp vận tải và người dân... Sắp tới, Phòng tăng cường chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, các văn bản hướng dẫn của cơ quan cấp trên, nhất là việc thực hiện Đề án Nâng cao đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Đồng thời, phối hợp với Liên minh các Hợp tác xã TP Cần Thơ, văn phòng Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam TP Cần Thơ, mở các lớp nâng cao trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của lái xe, phụ xe. Phối hợp với ngành chức năng tăng cường kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành quy định tại cảng, bến đón, trả khách trong phạm vi quản lý và điều kiện hoạt động của các phương tiện.

Hiện nay, Sở GTVT TP Cần Thơ chỉ đạo các phòng trực thuộc tập trung triển khai thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch, cấp GPLX. Mục tiêu là nâng cao nhận thức, ý thức, đạo đức nghề nghiệp và kỹ thuật điều khiển phương tiện trên đường của đội ngũ lái xe, để hình thành đội ngũ lái xe có tay nghề cao, đạo đức nghề nghiệp và văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông.      

Bài, ảnh: Xuân Đào

Chia sẻ bài viết