25/04/2012 - 22:37

THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG:

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng

Sáng 25-4, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (BCĐ) và Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó trưởng BCĐ đồng chủ trì Phiên họp thứ 17 của BCĐ nhằm đánh giá kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I; phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2012 và thảo luận những nội dung công việc liên quan, trong đó có nội dung về mô hình tổ chức, hoạt động của BCĐ.

Dự thảo báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2012 cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục có những chuyển biến tích cực; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng tiếp tục được các Bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiện. Thanh tra Chính phủ đã chủ trì, giúp Chính phủ tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng và giai đoạn thứ nhất Chiến lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng; đã ban hành 11 kết luận thanh tra (thanh tra tại Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Tập đoàn Viễn thông Quân đội; Tập đoàn Sông Đà...). Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm, thiếu sót về kinh tế với số tiền 32.744 tỉ đồng; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 1.584 tỉ đồng; loại khỏi giá trị quyết toán 10 tỉ đồng; kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý số tiền 10.665 tỉ đồng; kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc. Thanh tra các tỉnh, thành phố đã kết thúc 310 cuộc thanh tra trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội; tiến hành 23 cuộc thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, thực hiện quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm và kiến nghị xử lý số tiền hơn 74.595 triệu đồng, chuyển xử lý hình sự 03 vụ có hành vi tham nhũng. Kiểm toán Nhà nước đã kết thúc kế hoạch kiểm toán năm 2011; kiến nghị xử lý tài chính của 147/151 cuộc kiểm toán đã phát hành báo cáo, trong đó các khoản tăng thu là 2.534,5 tỉ đồng; các khoản giảm chi là 2.282,9 tỉ đồng.

Trong công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng, trong quý đã khởi tố 55 vụ/104 bị can về các tội danh tham nhũng (so với cùng kỳ năm 2011 tăng 12,24% về số vụ và 8,33% về số bị can); truy tố 67 vụ/163 bị can về các tội danh tham nhũng (so với cùng kỳ năm 2011 tăng 34% về số vụ và 71,57% về số bị can); tòa án đã xét xử sơ thẩm 36 vụ /67 bị cáo (so với cùng kỳ năm 2011 giảm 21,73% về số vụ và 48,85 về số bị cáo). Đối với 27 vụ án tham nhũng mà BCĐ giao Văn phòng BCĐ theo dõi, đôn đốc, đến nay đã xét xử 7 vụ (xét xử phúc phẩm 01 vụ là vụ Huỳnh Ngọc Sĩ, xét xử sơ thẩm 6 vụ là vụ Trần Văn Khánh, vụ Vinashin, vụ Trần Lệ Thủy...); Tòa án đang thụ lý 3 vụ; Viện Kiểm sát đang truy tố 4 vụ; đang điều tra 9 vụ; đình chỉ và tạm đình chỉ điều tra 4 vụ.

Bên cạnh khẳng định những kết quả đạt được, dự thảo báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế yếu kém của công tác phòng, chống tham nhũng như, một số địa phương đã xử lý nhiều vụ việc, vụ án tham nhũng nhưng không có trường hợp nào xử lý trách nhiệm người đứng đầu vì để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, đơn vị do mình quản lý, phụ trách; việc thực hiện quy định về kê khai tài sản, thu nhập còn chậm; tiến độ điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án tham nhũng còn chậm, kéo dài, nguyên nhân vướng mắc chủ yếu là do công tác giám định tài chính, giám định chất lượng công trình hiện nay chưa đáp ứng yêu cầu, tiến độ điều tra; nhiều địa phương chưa chấp hành nghiêm túc quy định chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng.

Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên BCĐ đều cơ bản bày tỏ sự đồng tình với những nội dung mà Dự thảo Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng quý I và phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2012; đồng thời đề xuất việc tăng cường hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát nhất là ở những lĩnh vực nhạy cảm như quản lý, thu hồi đất đai, xây dựng, hải quan, khoáng sản... dành nhiều thời gian hơn cho việc chỉ đạo xử lý các vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp, khắc phục tình trạng án tồn đọng, để kéo dài; cũng như việc thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục; chế độ thông tin, báo cáo về phòng, chống tham nhũng...

Phát biểu kết luận Phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nêu rõ yêu cầu đặt ra là phải tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả các nội dung phòng, chống tham nhũng theo tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay; coi đấu tranh phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các Bộ, ngành, địa phương; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác này. Thủ tướng nhấn mạnh: Cùng với việc xử lý nghiêm minh, đúng người, đúng tội, công khai, minh bạch các vụ án, vụ việc liên quan đến tham nhũng, cần phải tập trung mạnh vào khâu phát hiện và phòng ngừa tham nhũng, trong đó có công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát... Xử lý tới nơi, tới chốn những kết luận của thanh tra khi phát hiện có dấu hiệu của tham nhũng, tiêu cực. Dứt khoát phải thực hiện hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng thông qua xây dựng và hoàn thiện thể chế. Cùng với đó là nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, vai trò của các chi bộ, của mỗi đảng viên trong công tác phòng, chống tham nhũng; thực hiện nghiêm túc các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tăng cường cơ chế giám sát của nhân dân, của các đoàn thể chính trị, xã hội đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

THIỆN THUẬT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết