21/12/2017 - 09:51

Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên   

(CT)- Ngày 20-12-2017, Khoa Ngoại ngữ, Trường Đại học Cần Thơ (ĐHCT) tổ chức Hội thảo “Nâng cao năng lực ngoại ngữ cho sinh viên không chuyên hướng đến chuẩn đầu ra”.  

TS. Nguyễn Thắng Cảnh, Bộ môn Ngôn ngữ- Văn hóa Pháp trao đổi về thực trạng dạy và học tiếng Pháp không chuyên tại ĐHCT.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường lao động cho sinh viên sau khi tốt nghiệp, Ban Giám hiệu Trường ĐHCT đã đổi mới, cập nhật chương trình cũng như tạo điều kiện để sinh viên nâng cao năng lực ngoại ngữ, đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng. Thế nhưng vẫn còn một bộ phận sinh viên xem nhẹ việc học ngoại ngữ (nhất là tiếng Pháp), vì xem đây là môn học phụ, động cơ học tập chưa cao. Khó khăn khác là sĩ số sinh viên ở mỗi lớp học cao; số tín chỉ học ít; thiếu môi trường rèn luyện tiếng Anh,…

Tại hội thảo, nhiều đại biểu trao đổi về đưa ra thực trạng việc dạy và học tiếng Anh căn bản, tiếng Pháp không chuyên, hướng đến chuẩn đầu ra của sinh viên ĐHCT. Để nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhà trường cần nghiên cứu xem việc dạy và học ngoại ngữ là môn học chính, tăng số lượng tín chỉ; nhất là tổ chức nhiều cuộc hội thảo, giao lưu giữa sinh viên trường với sinh viên quốc tế. Giảng viên phải đổi mới phương pháp giảng dạy, tạo cho sinh viên động lực học tập...

Trường ĐHCT hiện có trên 49.300 sinh viên đại học chính quy, vừa làm vừa học. Mỗi năm, có 1.500 lượt sinh viên chính quy và 500 lượt sinh viên hệ vừa làm vừa học, văn bằng 2 học chương trình Pháp văn không chuyên.

 Tin, ảnh: B.Ng

Chia sẻ bài viết