14/06/2014 - 15:13

ĐỒNG CHÍ TRẦN QUỐC TRUNG, PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC THÀNH ỦY:

Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp

TTH.VN - (CT)- Ngày 13-6-2014, các đồng chí: Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; cùng đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng Thành ủy đã làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2014.

(CT)- Ngày 13-6-2014, các đồng chí: Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; Phạm Gia Túc, Phó Bí thư Thành ủy; cùng đại diện lãnh đạo các Ban Xây dựng đảng Thành ủy đã làm việc với Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 tháng đầu năm 2014.

5 tháng qua, BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp thành phố đã tập trung chỉ đạo các cấp ủy cơ sở phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở và các chế độ, chính sách đối với người lao động; kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để đề xuất Thường trực Thành ủy, UBND thành phố hỗ trợ, tháo gỡ giúp các doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh. BTV Đảng ủy Khối đã chỉ đạo các cấp ủy đảng tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI và chủ đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 cho 97,1% đảng viên trong Đảng bộ Khối; khen thưởng 29 tập thể và 160 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh giai đoạn 2011-2014; tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho 184 đảng viên mới và 1 lớp cảm tình Đảng cho 169 quần chúng ưu tú. BTV Đảng ủy đã đề nghị BTV Thành ủy tặng Huy hiệu Đảng cho 19 đảng viên; quan tâm chỉ đạo xây dựng các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp vững mạnh.

Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy chỉ đạo
tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đồng chí trong BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp đã báo cáo với Thường trực Thành ủy về những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, trong thực hiện cổ phần hóa, trong hoạt động công tác Đảng của một số doanh nghiệp; tình hình hoạt động, công tác tổ chức của Đảng bộ Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ. Đồng thời BTV Đảng ủy Khối đề xuất Thường trực Thành ủy có chính sách hỗ trợ học phí cho cán bộ trong các doanh nghiệp đi học nâng cao trình độ lý luận chính trị; quan tâm kiện toàn nhân sự tại các doanh nghiệp đang gặp khó khăn; sớm xem xét nâng Đảng bộ Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ lên trực thuộc Thành ủy…

Đồng chí Trần Quốc Trung, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, lưu ý, thời gian tới, các cấp ủy đảng trong Đảng bộ Khối Doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với tổ chức công đoàn nắm bắt diễn biến tư tưởng của người lao động trong các doanh nghiệp để kịp thời giải quyết những phát sinh. BTV Đảng ủy Khối cần nắm chặt tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp để đề xuất giải pháp với Thường trực Thành ủy, UBND thành phố nhằm kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp; chỉ đạo tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm thiết thực, gắn với thực hiện tốt việc khắc phục khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; đẩy mạnh việc kết nạp đảng viên trong các doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước; chuẩn bị tốt nhân sự cho đại hội Đảng các cấp… Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Thành ủy ghi nhận những kiến nghị, đồng thời chỉ đạo Đảng ủy Khối phối hợp với Ban Tổ chức Thành ủy xây dựng đề án, lộ trình để trình BTV Thành ủy xem xét nâng Đảng bộ Khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ lên trực thuộc Thành ủy. Đồng chí cũng thông tin về việc Thành ủy sẽ chỉ đạo củng cố tổ chức của một số doanh nghiệp để giúp các doanh nghiệp hoạt động tốt hơn trong thời gian tới…

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
tổ chức đảng