12/09/2018 - 09:46

Nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách dân tộc 

(CT)- Ngày 11-9-2018, tại TP Cần Thơ, Ban Dân tộc của Ủy ban Trung ương MTTQVN cùng Ban Chủ nhiệm Đề tài “Một số vấn đề lý luận cơ bản về dân tộc trong thế giới đương đại và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam” phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức tọa đàm khoa học “Tình hình thực hiện chính sách dân tộc trong thời gian qua và những vấn đề đặt ra tại thành phố Cần Thơ”.

Đồng chí Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQVN thành phố Cần Thơ, phát biểu tại tọa đàm.

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu trao đổi những vấn đề liên quan về tình hình đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); việc phát huy vai trò của người có uy tín trong tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS; cần thống nhất cách viết tên các DTTS trong các văn bản hành chính; quan tâm đào tạo, nâng cao năng lực của cán bộ làm công tác dân tộc ở cơ sở, như: biết tiếng dân tộc, kỹ năng và nghiệp vụ tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống văn hóa của đồng bào các DTTS…

Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể trong TP Cần Thơ quan tâm triển khai và tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc: hỗ trợ mua đất ở cho đồng bào DTTS không đất ở; chi phí học tập cho sinh viên, học sinh DTTS; mua bảo hiểm y tế cho người có uy tín trong đồng bào DTTS… Công tác giảm nghèo được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể quan tâm thực hiện. Đầu năm 2017, thành phố có 1.146 hộ DTTS nghèo (chiếm tỷ lệ 12,8% so với tổng số hộ DTTS) đến cuối năm giảm được 361 hộ (hạ tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 8,15% tổng số hộ DTTS). Việc thực hiện chính sách đối với người có uy tín được quan tâm. Việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các DTTS trên địa bàn thành phố được thực hiện tốt. Các phong trào học tập nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực… trong đồng bào DTTS được chú trọng…

Dịp này, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thành phố cũng kiến nghị Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương MTTQVN phối hợp cùng Ủy ban Dân tộc tham mưu Ban Bí thư, Chính phủ xem xét có cơ chế đặc thù hỗ trợ chi phí cho giáo viên tự nguyện dạy tiếng DTTS và đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác dân tộc các cấp; mở các lớp đào tạo đại học và sau đại học chuyên ngành về công tác dân tộc…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết