22/09/2020 - 18:42

Nâng cao hiệu quả hoạt động dân chủ - pháp luật của Mặt trận các cấp 

(CT)- Ngày 22-9-2020, Đoàn của Ủy ban Trung ương MTTQVN do đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQVN, làm Trưởng đoàn, đến kiểm tra công tác dân chủ - pháp luật và khảo sát, trao đổi kinh nghiệm hoạt động của Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật của Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ.

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Đồng chí Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQVN, phát biểu tại buổi kiểm tra. Ảnh: NGỌC QUYÊN

Tại buổi làm việc, các thành viên đoàn công tác đã trao trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm về hoạt động của Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật của thành phố. Đồng chí Ngô Sách Thực đề nghị thời gian tới MTTQVN các cấp trong TP Cần Thơ cần tiếp tục thực hiện tốt công tác dân chủ - pháp luật; nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị như phát huy vai trò của các thành viên Mặt trận, tập trung chọn nội dung người dân quan tâm để giám sát và phản biện; thực hiện tốt vai trò của Mặt trận trong tham gia công tác hòa giải ở cơ sở; quan tâm lắng nghe ý kiến của nhân dân; nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng Tư vấn Dân chủ - Pháp luật…

Từ đầu năm đến nay, Mặt trận các cấp trong thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp nhân dân. Công tác tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217-QĐ/TW, Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị được Mặt trận các cấp quan tâm triển khai thực hiện đạt hiệu quả, góp phần tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, tạo đồng thuận xã hội trong việc xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh. Mặt trận các cấp tổ chức nhiều hoạt động góp ý xây dựng pháp luật và các văn kiện đại hội Đảng các cấp, góp phần hoàn thiện pháp luật và văn kiện của Đảng; phối hợp thực hiện tốt việc tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp trước và sau kỳ họp theo quy định của pháp luật; tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân; tăng cường sự giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của các cơ quan chức năng ở địa phương…

 THANH THY

Chia sẻ bài viết