26/12/2019 - 20:15

Nâng cao hiệu quả các mặt công tác trên lĩnh vực khoa giáo 

(CT)- Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2019 và giao ban khoa giáo quý IV năm 2019 với chủ đề bảo vệ môi trường.

Các đại biểu thảo luận tại hội nghị. 

Trong năm, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ban Tuyên giáo các Quận ủy, Huyện ủy tăng cường phối hợp với các đơn vị liên quan trong khối thực hiện đạt hiệu quả các mặt công tác trên lĩnh vực khoa giáo. Ban Tuyên giáo các cấp tham mưu cấp ủy xây dựng, ban hành kế hoạch, chương trình hành động, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng. Hoạt động quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được triển khai đúng kế hoạch. Nhiều kết quả nghiên cứu được hội đồng nghiệm thu đánh giá cao về tính ứng dụng, đáp ứng được nhu cầu thực tiễn của xã hội, phù hợp để hỗ trợ nghiên cứu hoàn thiện đến khi sản phẩm có thể đưa ra thị trường, ứng dụng vào sản xuất và đời sống. Công tác giáo dục và đào tạo được các cơ sở giáo dục thực hiện tốt các quy định, quy chế chuyên môn; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học; tích cực chuẩn bị các điều kiện đảm bảo thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình. Công tác khuyến học – khuyến tài, xây dựng xã hội học tập cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể quan tâm thực hiện. Việc chăm sóc sức khỏe nhân dân được ngành y tế phối hợp các địa phương triển khai thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế và phòng chống dịch chủ động. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao sôi nổi, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương và tạo không khí vui tươi phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân…

Việc thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố được các cấp ủy, chính quyền triển khai thực hiện đồng bộ. Công tác quản lý, khai thác tài nguyên ngày càng chặt chẽ, hợp lý đảm bảo sử dụng hiệu quả, ngăn ngừa suy thoái tài nguyên thiên nhiên. Công tác bảo vệ môi trường được các ngành, địa phương tập trung thực hiện…

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết