13/01/2021 - 20:49

Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật 

(CT) - Ngày 13-1, đồng chí Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đến dự và chỉ đạo hội nghị tổng kết công tác tư pháp năm 2020, triển khai công tác năm 2021, định hướng nhiệm kỳ 2021-2025, do Sở Tư pháp TP Cần Thơ tổ chức.

Các đồng chí chủ trì hội nghị.

Năm 2020, công tác chỉ đạo, điều hành của ngành Tư pháp thành phố bám sát thực tế và nhiệm vụ chính trị của ngành. Toàn ngành đã kiểm tra 19 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) do thành phố ban hành và 3 văn bản do HÐND cấp huyện ban hành. Kết quả, các văn bản sai sót chủ yếu về thể thức văn bản, nhất là ở cấp huyện. Công tác phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) được tổ chức bằng nhiều hình thức phù hợp với tình hình thực tế của ngành, địa phương. Các sở, ban, ngành, Hội đồng phối hợp PBGDPL quận, huyện phối hợp tuyên truyền được 15.246 cuộc với 528.132 lượt người dự. Các tổ hòa giải ở cơ sở đã hòa giải thành 1.971/2.467 vụ, việc (đạt tỷ lệ 79,89%). Công tác quản lý, xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật được thực hiện có trọng tâm. Quản lý nhà nước về hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp được quan tâm sâu sát. Sở Tư pháp đã giải quyết cấp 7.602 phiếu lý lịch tư pháp; các quận, huyện thực hiện đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 389 trường hợp, ghi chú kết hôn 374 trường hợp. Công tác thanh tra, kiểm tra được thực hiện thường xuyên. Công tác cải cách hành chính được ngành quan tâm, việc ứng dụng công nghệ thông tin của ngành đã bám sát chỉ đạo của Trung ương và của thành phố, đáp ứng được yêu cầu của người dân và các tổ chức… 

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Hè đề nghị ngành Tư pháp chủ động tham mưu nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định dự thảo VBQPPL; đẩy mạnh công tác kiểm tra, phối hợp rà soát VBQPPL để kịp thời phát hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với thực tiễn. Ðồng thời, tham mưu Thành ủy, UBND thành phố chỉ đạo tăng cường tuyên truyền Nghị quyết Ðại hội Ðảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Ðại hội Ðảng của thành phố và các văn bản liên quan đến phát triển TP Cần Thơ. Tăng cường công tác theo dõi thi hành pháp luật; tập trung tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trong đó, chú ý tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ngành Tư pháp cần tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý để góp phần bảo đảm an sinh xã hội; tập trung xây dựng cơ quan vững mạnh… 

Tin, ảnh: Sơn Hà

Chia sẻ bài viết