21/01/2015 - 21:04

Nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính

Năm 2014, điểm nổi bật trong công tác tư pháp của ngành Tư pháp TP Cần Thơ là đã nỗ lực xây dựng và đưa vào vận hành Hệ thống thông tin cơ sở dữ liệu công chứng thành phố, góp phần mang lại sự an toàn, tiện lợi và tiết kiệm cho các tổ chức hành nghề công chứng và cá nhân, tổ chức có yêu cầu công chứng. Hiện nay, toàn thành phố có 21 tổ chức hành nghề công chứng (19 Văn phòng công chứng và 2 Phòng Công chứng) hoạt động đều khắp 9 quận, huyện. Đã thực hiện việc chuyển giao các hợp đồng, giao dịch liên quan đến bất động sản cho các tổ chức hành nghề công chứng thực hiện tại 39/85 xã, phường, thị trấn. Trong năm, các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng 52.894 hợp đồng, giao dịch, thu được hơn 15 tỉ đồng, nộp ngân sách và nộp thuế hơn 4,5 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính Sở Tư pháp quan tâm, nhất là việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được mở rộng trên tất cả các lĩnh vực. Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở và các đơn vị thuộc Sở vận hành hiệu quả phần mềm Một cửa điện tử hiện đại; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và điều hành; tăng cường sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của cơ quan. Năm 2014, Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Sở đã giải quyết 13.312 hồ sơ (trong đó: Lĩnh vực hành chính tư pháp 8.501 hồ sơ, lý lịch tư pháp 4.710 hồ sơ, bổ trợ tư pháp 69 hồ sơ, thẩm định văn bản 32 hồ sơ, đang giải quyết 267 hồ sơ)... Việc công bố, công khai thủ tục hành chính (TTHC) được thực hiện nghiêm túc. Toàn bộ 1.598 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp được công khai trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia và Cổng thông tin điện tử thành phố. Các Sở, ngành, UBND cấp huyện và UBND cấp xã thực hiện tốt việc công khai TTHC tại nơi tiếp nhận và trả kết quả. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hữu Có, Trưởng Phòng Kiểm soát TTHC, Sở Tư pháp thành phố, thì việc công khai TTHC tại một số địa phương còn nhiều hạn chế, chưa kịp thời cập nhật Quyết định công bố TTHC do Chủ tịch UBND thành phố ban hành, bảng niêm yết chưa đúng quy định...

Năm 2015, Sở Tư pháp thành phố sẽ tiếp tục kiện toàn công tác tổ chức tư pháp từ thành phố đến cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp luôn trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của ngành; đổi mới lề lối làm việc, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời, tăng cường hiệu quả công tác thực thi pháp luật, gắn kết chặt chẽ công tác theo dõi thi hành pháp luật với công tác xây dựng, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát TTHC. Bên cạnh đó, sở sẽ kịp thời công bố TTHC được sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới và theo dõi chặt chẽ việc tổ chức thực thi, bảo đảm công khai, minh bạch từ khâu ban hành, công bố đến thực thi TTHC...

CHẤN HƯNG

Chia sẻ bài viết