04/01/2013 - 21:53

Nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo

(CT)- Ngày 4-1-2013, Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác quản lý nhà nước về tôn giáo năm 2012 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2013. Tại điểm cầu TP Cần Thơ, đến dự có đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy; đồng chí Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố; đại diện Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ, các sở, ban, ngành cùng các cán bộ phụ trách công tác tôn giáo cấp quận, huyện.

Theo đánh giá của Ban Tôn giáo Chính phủ, năm qua, mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng toàn ngành quản lý nhà nước về tôn giáo đã thực hiện tốt chương trình công tác đề ra. Trong đó, 11 tổ chức tôn giáo thuộc 6/13 tôn giáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ và đại hội hội đồng giáo phẩm; các lễ hội lớn của các tôn giáo được tổ chức trang trọng thu hút đông đảo tín đồ và quần chúng nhân dân tham gia. Các hoạt động tôn giáo thường xuyên như phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, chức việc, nhà tu hành tôn giáo; đào tạo, bồi dưỡng chức sắc, nhà tu hành; hoạt động từ thiện…của các tổ chức tôn giáo diễn ra bình thường. Quan hệ quốc tế của các tổ chức tôn giáo được thể hiện qua các hoạt động giao lưu, học tập, hội thảo đối thoại về tín ngưỡng tôn giáo…Qua đó, thể hiện rõ chính sách tự do tôn giáo, tín ngưỡng nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Năm qua, ngành quản lý nhà nước về tôn giáo từ Trung ương đến địa phương cũng được củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức bộ máy, cán bộ; tổ chức tuyên truyền, quán triệt và triển khai các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo phù hợp với tình hình thực tiễn ở từng vùng, địa phương. Công tác thanh tra, giải quyết đơn thư khiếu nại về tôn giáo cũng được các cơ quan quản lý ở địa phương quan tâm giải quyết, giảm số vụ việc phải chuyển lên cấp trên…

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi kinh nghiệm trong quản lý nhà nước về tôn giáo, thực hiện các chế độ chính sách đối với các cán bộ phụ trách công tác tôn giáo, giải quyết các vụ việc liên quan đến các tôn giáo…Kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ, nhấn mạnh: Năm 2013, ngành tôn giáo các cấp cần tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy cán bộ, nâng cao chất lượng cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Ban Tôn giáo Chính phủ tiếp tục tham mưu xây dựng, bổ sung các quy định pháp luật, chính sách đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo; phối hợp với các ngành chức năng tuyên truyền chính sách pháp luật về tôn giáo; chủ trì và phối hợp cùng các bộ, ngành tham mưu Chính phủ chỉ đạo các địa phương xử lý, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trong quá trình quản lý…

Dịp này, các đại biểu cũng được Ban Tôn giáo Chính phủ giới thiệu Nghị định 92/2012-NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo.

THANH THY

Chia sẻ bài viết