18/08/2020 - 11:24

Mức phạt vi phạm hành chính liên quan đến công chứng hợp đồng

Nghị định 82/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã, có hiệu lực thi hành từ ngày 1-9-2020. Báo Cần Thơ giới thiệu đến bạn đọc một số nội dung chính về mức phạt vi phạm hành chính liên quan đến công chứng hợp đồng.

Từ ngày 1-9-2020, sẽ phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 7 triệu đồng đối với các hành vi vi phạm quy định về: hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm công chứng viên; đề nghị thành lập, đăng ký hoạt động, thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên (như: tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp trong hồ sơ đề nghị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại công chứng viên); đề nghị miễn nhiệm công chứng viên; đề nghị thành lập văn phòng công chứng; hồ sơ đăng ký hoạt động, đề nghị thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của văn phòng công chứng, đăng ký hành nghề và cấp thẻ công chứng viên. Phạt tiền từ 7 triệu đồng đến 10 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: không xác nhận hoặc xác nhận không đúng về thời gian công tác pháp luật để đề nghị bổ nhiệm công chứng viên; không xác nhận hoặc xác nhận không đúng về thời gian tập sự hoặc kết quả tập sự hành nghề công chứng để tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng; sử dụng giấy tờ, văn bản xác nhận không đúng thời gian công tác pháp luật để đề nghị bổ nhiệm công chứng viên; sử dụng văn bản xác nhận không đúng thời gian tập sự hoặc kết quả tập sự hành nghề công chứng để tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng… Bên cạnh hình phạt tiền, người vi phạm phải chịu hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả.

Phạt tiền từ 7-10 triệu đồng đối với hành vi vi phạm quy định liên quan đến công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch, như: tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp để được công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch; sử dụng giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền cấp bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung để được công chứng hợp đồng, giao dịch, bản dịch. Phạt tiền 10-15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: gian dối, không trung thực khi làm chứng hoặc phiên dịch; dịch không chính xác, không phù hợp với giấy tờ, văn bản cần dịch. Phạt tiền 20-30 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: giả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người yêu cầu công chứng; giả mạo, thuê hoặc nhờ người khác giả mạo người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến hợp đồng, giao dịch để công chứng hợp đồng, giao dịch; giả mạo chữ ký của người yêu cầu công chứng; yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch giả tạo; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để công chứng hợp đồng, giao dịch; cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật để công chứng bản dịch; cản trở hoạt động công chứng. Bên cạnh đó, người vi phạm còn phải chịu hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật là giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung; buộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thông báo cho cơ quan, tổ chức, cá nhân có quyền, nghĩa vụ liên quan về hành vi vi phạm, buộc tổ chức hành nghề công chứng đang lưu trữ hồ sơ công chứng thông báo trên cổng thông tin điện tử của Sở Tư pháp nơi đặt trụ sở về bản dịch đã được công chứng; kiến nghị cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền xem xét, xử lý đối với giấy tờ, văn bản bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung.

H.Y

Chia sẻ bài viết