18/02/2020 - 09:52

Một số điểm nổi bật của Luật Khám bệnh, chữa bệnh

Luật Khám bệnh, chữa bệnh có hiệu lực năm 2011, quy định quyền và nghĩa vụ của người bệnh, người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; điều kiện đối với người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;… Trong đó, có một số điểm nổi bật đáng chú ý như: nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh; các hành vi bị cấm; quyền và nghĩa vụ của người bệnh…

* Nguyên tắc trong hành nghề khám bệnh, chữa bệnh

Các tổ chức, cá nhân hành nghề khám bệnh, chữa bệnh phải đảm bảo nguyên tắc bình đẳng, công bằng và không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với người bệnh; tôn trọng quyền của người bệnh; giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án (trừ trường hợp quy định cụ thể tại Luật Khám bệnh, chữa bệnh). Việc khám bệnh, chữa bệnh phải kịp thời và tuân thủ đúng quy định chuyên môn kỹ thuật; ưu tiên khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp cấp cứu, trẻ em dưới 6 tuổi, người khuyết tật nặng, người từ đủ 80 tuổi trở lên, người có công với cách mạng, phụ nữ có thai; bảo đảm đạo đức nghề nghiệp của người hành nghề; tôn trọng, hợp tác và bảo vệ người hành nghề khi làm nhiệm vụ.

* Các hành vi bị cấm

Các tổ chức, cá nhân không được từ chối hoặc cố ý chậm cấp cứu người bệnh. Việc khám bệnh, chữa bệnh không có chứng chỉ hành nghề hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hành nghề, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động hoặc đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động. Hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh vượt quá phạm vi hoạt động chuyên môn được ghi trong chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động, trừ trường hợp cấp cứu. Bên cạnh đó, Luật có quy định cụ thể không được thuê, mượn, cho thuê, cho mượn chứng chỉ hành nghề hoặc giấy phép hoạt động. Người hành nghề bán thuốc cho người bệnh dưới mọi hình thức, trừ bác sĩ Đông y, y sĩ Đông y, lương y và người có bài thuốc gia truyền. Sử dụng hình thức mê tín trong khám bệnh, chữa bệnh. Người hành nghề sử dụng rượu, bia, thuốc lá hoặc có nồng độ cồn trong máu, hơi thở khi khám bệnh, chữa bệnh…

* Quyền và nghĩa vụ của người bệnh

Luật quy định người bệnh có quyền được khám bệnh, chữa bệnh có chất lượng phù hợp với điều kiện thực tế; được tư vấn, giải thích về tình trạng sức khỏe, phương pháp điều trị và dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh phù hợp với bệnh; được điều trị bằng phương pháp an toàn, hợp lý và có hiệu quả theo các quy định chuyên môn kỹ thuật; quyền được tôn trọng bí mật riêng tư; được giữ bí mật thông tin về tình trạng sức khỏe và đời tư được ghi trong hồ sơ bệnh án; quyền được tôn trọng danh dự, bảo vệ sức khỏe trong khám bệnh, chữa bệnh…

Bên cạnh quyền, người bệnh cũng có nghĩa vụ tôn trọng và không được có hành vi xâm phạm danh dự, nhân phẩm, sức khỏe, tính mạng của người hành nghề và nhân viên y tế khác; nghĩa vụ chấp hành các quy định trong khám bệnh, chữa bệnh; nghĩa vụ chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh; người bệnh có trách nhiệm chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh, trừ trường hợp được miễn, giảm theo quy định của pháp luật. Trường hợp người bệnh tham gia bảo hiểm y tế thì việc thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế.

H.Y (Tổng hợp)

Chia sẻ bài viết