25/07/2008 - 08:23

Hà Giang

Một hộ đồng bào dân tộc thiểu số tự nguyện hiến gần 600m2 đất để xây dựng công trình công cộng

Ông Hoàng Ngọc Chi, dân tộc Tày, ở thôn Phố Mới, huyện Quang Bình (Hà Giang) đã tự nguyện hiến 572m2 đất thổ cư cùng tất cả số tiền đền bù trên 1.000m2 đất sản xuất để huyện xây dựng công trình sân vận động của huyện.

Tất cả đất thổ cư, đất canh tác của gia đình ông Hoàng Ngọc Chi nằm trong khu vực quy hoạch đô thị mới của huyện Quang Bình. Theo quy hoạch, để xây dựng trung tâm huyện thì trên 100 hộ dân sống và canh tác lâu đời trên mảnh đất này sẽ phải di dời đến nơi ở mới. Do lúc đầu công tác tuyên truyền vận động để dân tự giác giao lại quỹ đất cho Nhà nước của chính quyền chưa thấu đáo và việc trả tiền đền bù chưa thỏa đáng, công bằng nên 5 năm qua việc đền bù giải phóng mặt bằng cho xây dựng vẫn chưa xong và còn gần 10 hộ dân vẫn bám đất, chưa chịu di dời và khiếu kiện lên các cấp; trong đó có hộ của ông Hoàng Ngọc Chi. Nhưng sau đó được các đoàn thể của huyện, xã vận động và giải thích thấu tình đạt lý, ông Hoàng Ngọc Chi đã thông hiểu và đầu tháng 7-2008 vừa qua, ông đã lên gặp lãnh đạo huyện tự nguyện hiến số diện tích đất thổ cư cùng tiền đền bù nói trên cho huyện xây dựng công trình công cộng.

Việc làm tự nguyện hiến đất cho Nhà nước của ông Hoàng Ngọc Chi là tấm gương sáng, có tác động đến những hộ nằm trong vùng quy hoạch chưa di dời nay đã chấp nhận di dời.

VĂN PHÁT (TTXVN)

Chia sẻ bài viết