10/02/2009 - 09:31

Mở cửa sớm hơn một số lĩnh vực dịch vụ để gia tăng thu hút FDI

Đây là một trong những giải pháp nhằm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong 2 năm 2009 và 2010 được Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KHĐT) đưa ra tại Phiên họp thường kỳ Chính phủ tháng 1-2009. Theo Bộ, ban hành một số giải pháp mở cửa sớm hơn mức độ cam kết với WTO đối với một số lĩnh vực dịch vụ mà nước ta có nhu cầu như: văn hóa-y tế- giáo dục, bưu chính- viễn thông, hàng hải, hàng không, sẽ góp phần thúc đẩy đầu tư nhanh chóng hơn nữa vào cơ sở hạ tầng - một điểm yếu làm hạn chế sự phát triển và làm tăng thêm sức cạnh tranh của môi trường đầu tư nước ta trong bối cảnh suy giảm kinh tế cũng như suy giảm về nguồn FDI trên toàn cầu.

Bộ KHĐT cho biết: Do yếu kém của hệ thống cơ sở hạ tầng ngoài hàng rào đang là nhân tố quan trọng gây tâm lý lo ngại cho các nhà đầu tư, nhất là hệ thống cấp điện, nước, đường giao thông, cảng biển phục vụ nhu cầu sản xuất và xuất nhập khẩu hàng hóa. Nổi cộm nhất hiện nay là hệ thống giao thông ở khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Bên cạnh đó hệ thống kết cấu hạ tầng ở các khu kinh tế mới được thành lập gần đây như: Chân Mây, Nhơn Hội , Nam Phú Yên ... phát triển quá chậm so với nhu cầu đầu tư phát triển các dự án FDI và đang cản trở việc giải ngân triển khai các dự án FDI trong các khu kinh tế này.

Nhằm nhanh chóng cải thiện những bất cập về cơ sở hạ tầng, Bộ KHĐT sẽ tiến hành tổng rà soát, điều chỉnh, phê duyệt và công bố các quy hoạch về kết cấu hạ tầng đến năm 2020 làm cơ sở thu hút đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. Bộ khẳng định: Tranh thủ tối đa các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực này và dành sự ưu tiên cho các dự án: cấp - thoát nước, vệ sinh môi trường; hệ thống đường cao tốc; nâng cao chất lượng dịch vụ đường sắt, nhất là đường sắt nối các cụm cảng biển lớn, các mỏ khoáng sản với hệ thống đường sắt quốc gia; sản xuất và sử dụng điện từ các loại năng lượng mới như sức gió, thủy triều, nhiệt điện từ mặt trời; mở rộng hình thức cho thuê cảng biển cũng như đối tượng cho phép đầu tư vào dịch vụ cảng biển, đặc biệt là dịch vụ hậu cần cảng biển...

Vào ngày 11-2 tới đây, một cuộc họp về tình hình triển khai các dự án giao thông vận tải quan trọng theo hình thức BOT, BT và các giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình triển khai thực hiện sẽ được tổ chức nhằm rà soát, tổng hợp danh mục các dự án trong ngành giao thông vận tải theo hình thức BOT, BT để đưa vào danh mục quốc gia các dự án kêu gọi nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trong thời gian tới.

MINH CHÂU (TTXVN)

Chia sẻ bài viết