05/06/2009 - 09:16

Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XII:

Luật phải đủ mạnh để khai thông những ách tắc trong sự phát triển kinh tế - xã hội

* Cần đưa tiêu chuẩn đạo đức để xét, cấp giấy chứng nhận hành nghề khám chữa bệnh

Sáng 4-6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2010. Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì phiên họp.

Tờ trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2009 là: chuyển các dự án Luật ngân sách nhà nước (sửa đổi), Luật Đất đai (sửa đổi) và Luật bảo hiểm tiền gửi sang Chương trình chuẩn bị năm 2010. Đối với dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai, những vấn đề liên quan đến thời hạn sử dụng đất, quy hoạch đất đai, chính sách tài chính về đất đai, hạn điền... chưa được tổng kết, đánh giá một cách kỹ lưỡng; còn một số vấn đề khác như đền bù, giải phóng mặt bằng... về cơ bản thuộc thẩm quyền của Chính phủ, do đó có thể sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới những nghị định có liên quan. Về dự án Luật Ngân sách nhà nước (sửa đổi), cần có thêm thời gian nghiên cứu nên tổ chức cấp ngân sách như thế nào cho phù hợp; hơn nữa những tác động của khủng hoảng kinh tế thế giới đối với nước ta cần tổng kết để có cơ sở sửa đổi, bổ sung để Luật Ngân sách khi được sửa đổi có hiệu lực thực hiện cao, nên cần phải chuyển sang năm 2010.

Ủy ban thường vụ Quốc hội và Chính phủ đã thống nhất bổ sung vào Chương trình kỳ họp thứ 5 xem xét dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Quản lý thuế. Dự án Luật này được xây dựng theo quy trình rút gọn và một luật sửa nhiều luật đã được quy định tại Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

28 đại biểu phát biểu ý kiến thảo luận trong phiên họp sáng nay. Nhiều đại biểu khẳng định: Xây dựng luật là việc đại sự, vì mỗi luật được ban hành đều tác động rất sâu sắc đến hiệu lực quản lý nhà nước, điều hành vĩ mô và đời sống của người dân. Luật phải ổn định để ổn định vĩ mô và ổn định cả đời sống xã hội, nhưng chất lượng xây dựng luật còn yếu, có luật vừa ban hành đã phải chỉnh sửa vừa gây tốn kém về tài chính, công sức không chỉ của các đại biểu Quốc hội mà của cả xã hội; người dân thiếu tin tưởng vào hệ thống pháp luật. Nhiều đại biểu đề nghị cần phải cải tiến cách xây dựng từ chương trình đến dự án luật.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ: Nhìn chung các đại biểu nhất trí với Tờ trình về chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2010. Ủy ban thường vụ Quốc hội tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu như: Cơ quan soạn thảo luật, cũng như cơ quan thẩm tra (Ủy ban thường vụ và các ủy ban của Quốc hội) chưa phát huy hết trách nhiệm; sự chỉ đạo chưa quyết liệt. Chương trình XDL phải thể chế hóa chủ trương cải cách tư pháp và chống suy giảm kinh tế của Đảng, Nhà nước.

* Cần nâng cao vấn đề y đức của thầy thuốc; có nên cấp giấy chứng chỉ hành nghề cho cả bác sĩ công và tư; quy định cụ thể các chính sách đối với người hành nghề y... là những vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, thảo luận tại tổ về dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh, chiều 4-6. Dự kiến, dự án luật này sẽ được thông qua tại kỳ họp thứ 6 tới.

Ý kiến của hầu hết đại biểu Quốc hội đều khẳng định sự cần thiết ban hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh và cho rằng, việc xây dựng luật này nhằm thể chế hóa quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về khám chữa bệnh (KCB); đáp ứng yêu cầu phát triển, hoàn thiện hệ thống pháp luật về khám bệnh, chữa bệnh và hội nhập quốc tế. Đồng thời Luật sẽ góp phần bổ sung và hoàn thiện cơ chế, luật pháp cho công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân, tạo cơ sở pháp lý đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động KCB... Tuy nhiên, để nâng cao chất lượng KCB, các đại biểu đã góp nhiều ý kiến cụ thể vào dự án Luật.

Các đại biểu cho rằng phần lớn các vấn đề trong dự thảo Luật là những quy định liên quan đến hành nghề y, để đáp ứng yêu cầu của người dân về nâng cao chất lượng và hiệu quả KCB nên đưa vấn đề đạo đức của người thầy thuốc là tiêu chí, điều kiện quan trọng hàng đầu của người hành nghề y.

HỒNG QUÂN-LƯU THỊ THOAN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết