19/03/2023 - 19:51

Luân chuyển sách cho “Tủ sách hướng thiện” 

(CT)- Theo Công an TP Cần Thơ, Thư viện TP Cần Thơ vừa tổ chức bàn giao cho Trại tạm giam Công an thành phố 50 quyển sách các loại và 30 quyển báo xuân Quý Mão 2023. Ðây là số sách, báo luân chuyển, bổ sung cho “Tủ sách hướng thiện” của Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ.

Ðại diện Thư viện TP Cần Thơ bàn giao sách cho Trại tạm giam Công an TP  Cần Thơ. Ảnh: Công an TP Cần Thơ

“Tủ sách hướng thiện” tại Trại tạm giam Công an TP Cần Thơ ra đời vào tháng 10-2021 theo nội dung chương trình phối hợp giữa Công an thành phố và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ về tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, thư viện trong Trại tạm giam Công an thành phố giai đoạn 2021-2025. “Tủ sách hướng thiện” được đặt tại hội trường Trại tạm giam để phục vụ nhu cầu đọc sách của phạm nhân. Bước đầu có 915 quyển sách về chính trị, xã hội, pháp luật văn hóa nghệ thuật, giáo dục kỹ năng sống. Năm 2022, đã có trên 200 lượt phạm nhân mượn sách nghiên cứu, tìm hiểu.

“Tủ sách hướng thiện” lan tỏa ý nghĩa cao đẹp của văn hóa đọc trong can phạm nhân, giúp các phạm nhân được cảm hóa, nâng cao nhận thức về văn hóa, xã hội, ý thức chấp hành pháp luật, chấp hành kỷ luật, tu dưỡng đạo đức, kỹ năng sống, tạo nghị lực, ý thức cải tạo trong thời gian chấp hành án và hình thành niềm tin vào cuộc sống, vào một ngày mai trở về với gia đình và xã hội.

KIỀU CHINH

Chia sẻ bài viết