28/10/2019 - 20:05

Lựa chọn cán bộ có đức, có tài vào cấp ủy nhiệm kỳ mới 

Thường trực Thành ủy và lãnh đạo Ban Tổ chức các cấp TP Cần Thơ dự hội nghị tại điểm cầu trực tuyến Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ. Ảnh: ANH DŨNG

(CT)- Chiều 28-10, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến, nhằm sơ kết công tác tháng 10 và 10 tháng, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2 tháng cuối năm 2019. Các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; đồng chí Mai Thanh Dân, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đến dự.

Trong tháng 10 và 10 tháng năm 2019, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng tham mưu hoàn thành 13 đề án lớn, quan trọng, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng chủ động tham mưu công tác chuẩn bị đại hội (ĐH) đảng bộ các cấp tiến tới ĐH XIII của Đảng; thực hiện Kết luận 55-KL/TW của Ban Bí thư về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự ĐH Đảng bộ các cấp và tiến tới ĐH XIII của Đảng. Ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã tham mưu Bộ Chính trị kịp thời ban hành Kết luận số 60-KL/TW của Bộ Chính trị về độ tuổi tái cử chính quyền và trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đối với nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025. Toàn ngành đã tham mưu cấp ủy thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái trong Đảng; thực hiện có hiệu quả sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản biên chế theo tinh thần các Nghị quyết, Kết luận của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ...

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Từ nay đến cuối năm 2019, toàn Ngành Tổ chức xây dựng Đảng khẩn trương tham mưu cấp ủy đảng hoàn thành nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng đề ra năm 2019. Tham mưu cấp ủy lựa chọn những người có đức, có tài, không để lọt vào cấp ủy nhiệm kỳ mới những cán bộ không đạt tiêu chuẩn, chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, quan tâm bồi dưỡng, đào tạo để chuẩn bị tốt nguồn cán bộ vào cấp ủy nhiệm kỳ mới…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết