14/03/2018 - 15:06

Long An mở số điện thoại và cử công chức làm đầu mối tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp 

Nhằm nắm bắt và giải quyết kịp thời những ý kiến của doanh nghiệp, Văn phòng UBND tỉnh cử công chức làm đầu mối và mở số điện thoại tiếp nhận ý kiến doanh nghiệp.

Theo đó, ông Trần Hải Tuấn – Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Thư ký Chủ tịch UBND tỉnh làm đầu mối tiếp nhận ý kiến đóng góp, đề xuất, phản ánh của doanh nghiệp thông qua số điện thoại 0945 491 576. “Ngoài ra, ý kiến, kiến nghị của doanh nghiệp với Chủ tịch UBND tỉnh còn được tiếp nhận thông qua địa chỉ thư điện tử là chutichubndlongan@gmail.com”, ông Trần Hải Tuấn cho biết thêm.

 Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần

Trước đó, trong năm 2017, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần công khai địa chỉ thư điện tử do ông sử dụng là: chutichubndlongan@gmail.com. Qua thư điện tử này, Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn tiếp nhận những phản ánh, kiến nghị từ các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh đến các vấn đề thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước mà UBND, Chủ tịch UBND tỉnh có thẩm quyền giải quyết như: Thái độ, trách nhiệm, tác phong trong thi hành công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc các cơ quan, đơn vị; việc chấp hành thực hiện các quy định của pháp luật về tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý, giải quyết thủ tục hành chính của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức,…

Ngoài ra, các vấn đề khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc tìm kiếm cơ hội đầu tư, các chương trình, dự án triển khai trên địa bàn tỉnh; đề xuất sáng kiến, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong đời sống, sản xuất, kinh doanh; giải pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của chính quyền; giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của địa phương,... cũng được Chủ tịch UBND tỉnh tiếp nhận từ đường thư điện tử này.

Theo Báo Long An

Chia sẻ bài viết