31/07/2019 - 18:30

Lấy xây dựng nông thôn mới làm tiền đề phát triển Phong Ðiền thành huyện đô thị sinh thái

(CT)- Ngày 31-7, UBND huyện Phong Điền tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.

Các tập thể được trao Giấy khen đóng góp tích cực cho Chương trình XDNTM hyện Phong Điền giai đoạn 2010-2020.

Qua 10 năm xây dựng nông thôn mới (XDNTM), toàn bộ 6 xã của huyện đều đạt chuẩn nông thôn mới và huyện Phong Điền được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới tại Quyết định số 495/QĐ-TTg ngày 29-3-2016. Trong 10 năm qua, nhận thức của hệ thống chính trị và nhân dân về XDNTM được nâng lên; xác định rõ vai trò của người dân trong XDNTM. Từ đó, tạo sự đồng thuận của người dân trong trong đóng góp thực hiện các tiêu chí về nông thôn mới. Giai đoạn 2016-2020, tổng nguồn vốn phục vụ XDNTM toàn huyện hơn 1.150 tỉ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước gần 570,8 tỉ đồng, huy động doanh nghiệp hơn 39,4 tỉ đồng, vốn tín dụng trên 337,7 tỉ đồng và nhân dân đóng góp gần 203 tỉ đồng. Từ nguồn vốn này, huyện tập trung đẩy mạnh thực hiện nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới. Nhờ đó, bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới; kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất, phục vụ dân sinh. Tính đến tháng 6-2019, hệ thống thủy lợi của huyện đảm bảo hơn 95% diện tích đất nông nghiệp được tưới, tiêu thoát nước và ứng phó với biến đổi khí hậu. Toàn huyện có 33/40 trường đạt chuẩn; tất cả 74 nhà văn hóa ấp đạt chuẩn; tỷ lệ hộ nghèo còn 2,16% (giảm 3,24% so với năm 2015)…

Từ nay đến năm 2020, huyện xác định tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng tiêu chí xã, huyện nông thôn mới làm tiền đề xây dựng Phong Điền thành huyện đô thị sinh thái. Cụ thể, huyện phấn đấu tỷ lệ đường huyện, trục xã, liên xã, trục ấp, liên ấp được cứng hóa đạt 100%; đường ngõ xóm cứng hóa 90%. Đồng thời, phấn đấu 100% xã đạt tiêu chí về y tế, tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90%; hằng năm có từ 99% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh 99%...

Dịp này, UBND hyện Phong Điền trao Giấy khen cho 10 tập thể và 20 cá nhân có đóng góp tích cực cho Chương trình XDNTM của huyện Phong Điền giai đoạn 2010-2020.

 MỸ THANH

Chia sẻ bài viết