11/11/2012 - 09:08

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XIII

Lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, tránh “lợi ích nhóm”

* Tăng lương tối thiểu từ 1-7-2013

Sáng, 10-11, phiên thảo luận được truyền hình, truyền thanh trực tiếp của các đại biểu Quốc hội tại hội trường đã đề cập đến nhiều góc độ trong dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đáng chú ý, khác với đề xuất trong dự thảo, các đại biểu Quốc hội đều cho rằng cần quy định lại mức độ đánh giá tín nhiệm, bỏ điều khoản "không có ý kiến" với lý do, đại biểu của nhân dân phải luôn có chính kiến trước mỗi sự quan tâm của cử tri.

Ủng hộ việc ban hành Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, cũng như mục đích và yêu cầu đối với công tác này, các đại biểu cho rằng, Nghị quyết được ban hành sẽ giúp nâng cao hiệu quả giám sát đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn, góp phần bảo đảm tính khả thi của quy định về việc bỏ phiếu tín nhiệm trong Hiến pháp và các văn bản pháp luật khác.

Nhiều ý kiến nhấn mạnh đến nguyên tắc lấy tổ chức phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, tránh triệt để việc lợi dụng vào "lợi ích nhóm", tư thù cá nhân và không để các thế lực thù địch lợi dụng, chống phá Đảng, Nhà nước, gây mất đoàn kết toàn dân.

Nêu quan điểm, việc lấy phiếu tín nhiệm phải đảm bảo việc đánh giá khách quan,
đại biểu Nguyễn Thị Khá (Trà Vinh) cho rằng: Mục đích lấy phiếu tín nhiệm phải duy trì tình đoàn kết với tinh thần cùng tiến bộ, không được trục lợi vào các mục tiêu cá nhân. Kết quả lấy phiếu phải công khai, minh bạch, thể hiện rõ sự lãnh đạo của Đảng và tính ổn định bộ máy Nhà nước. Ngoài trách nhiệm, người được lấy phiếu tín nhiệm phải chấp hành nhiệm vụ nơi cư trú. Việc lấy phiếu tín nhiệm cũng nhằm làm rõ thêm trách nhiệm cá nhân của người được lấy phiếu trước Quốc hội, HĐND, góp phần nâng cao hiệu quả, hiệu lực của bộ máy Nhà nước. "Lấy phiếu tín nhiệm phải xem như việc cần làm thường xuyên như cơm phải ăn, nước phải uống, áo phải mặc, không được làm cho xong việc, làm qua loa, đại khái"- đại biểu Khá nói.

Dự thảo Nghị quyết quy định có 4 mức trên phiếu lấy tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn là: "Tín nhiệm cao", "tín nhiệm trung bình", "tín nhiệm thấp" và "chưa có ý kiến". Tuy nhiên, bàn về nội dung này, đa số các ý kiến tại phiên thảo luận không đồng tình với quy định như trong dự thảo mà kiến nghị bỏ mức đánh giá "chưa có ý kiến". Các đại biểu lý giải: quy định như vậy chưa phù hợp, đại biểu nhân dân được nhân dân bầu ra, phải có trách nhiệm thể hiện chính kiến đối với những vấn đề mà cử tri quan tâm.

Các đại biểu kiến nghị chỉ nên quy định 3 mức độ đánh giá trong Nghị quyết bao gồm: Tín nhiệm cao, tín nhiệm trung bình, tín nhiệm thấp. Cũng có ý kiến đề xuất chỉ nên để hai mức độ: tín nhiệm, không tín nhiệm để đỡ phức tạp cho khâu kiểm phiếu, đồng thời bổ sung mức tỷ lệ phần trăm trên tổng số phiếu để làm cơ sở đánh giá, vì quy định thế nào là mức tín nhiệm trung bình, cao, thấp khó kiểm định thực thi trên thực tế.Việc quy định mức độ tín nhiệm cũng cần phải đảm bảo tính thống nhất ở cả Quốc hội và HĐND.

Trong phiên thảo luận, nhiều đại biểu quan tâm đến nội dung phạm vi lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm. Nhiều ý kiến tán thành với quy định về phạm vi những người được lấy phiếu tín nhiệm bao gồm toàn bộ những người do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn như trong dự thảo Nghị quyết. Quy định như vậy bảo đảm phù hợp với tinh thần của Nghị quyết trung ương 4.

Tiếp tục chương trình làm việc, chiều 10-11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và thảo luận về việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

Sau khi nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tài chính, ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2013, Quốc hội biểu quyết thông qua với số 90,96% số đại biểu có mặt tán thành. Như vậy Quốc hội đã quyết nghị: Tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước là 816.000 tỉ đồng; tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 978.000 tỉ đồng. Mức bội chi ngân sách nhà nước là 162.000 tỉ đồng, tương đương 4,8% tổng sản phẩm trong nước (GDP). Đồng thời, Quốc hội cũng giao Chính phủ điều chỉnh mức tiền lương tối thiểu từ 1,05 triệu đồng/tháng lên 1,15 triệu đồng/tháng, điều chỉnh lương hưu và trợ cấp ưu đãi người có công tăng bằng tỷ lệ tăng lương tối thiểu từ ngày 1-7-2013.

QUANG VŨ (TTXVN)

Chia sẻ bài viết