05/09/2017 - 21:05

Lao động giảm tại các khu công nghiệp Cần Thơ

(CT)-  Theo số liệu thống kê của ngành chức năng, tổng số lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ là 29.245 lao động (gồm 25.036 lao động chính thức và 4.206 lao động thời vụ), giảm hơn 1.700 lao động so với cùng kỳ.

Trước tình hình giảm lao động tại các khu công nghiệp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trương Quang Hoài Nam đã yêu cầu Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp Cần Thơ cùng các sở, ngành hữu quan thành phố và địa phương tiến hành rà soát, nắm rõ các doanh nghiệp và lĩnh vực sản xuất kinh doanh có số lao động giảm. Đồng thời, xác định nguyên nhân lao động giảm (do doanh nghiệp ứng dụng máy móc tự động hóa vào sản xuất hay hoạt động gặp khó khăn…) để có giải pháp, cũng như có biện pháp hỗ trợ  phù hợp cho người lao động và đảm bảo cung ứng đủ lao động cho doanh nghiệp hoạt động.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Cần Thơ,  qua 8 tháng đầu năm 2017, các khu công nghiệp trên địa bàn TP Cần Thơ thu hút 9 dự án, điều chỉnh 13 dự án,  với tổng vốn đầu tư 34,4 triệu USD. Đến nay, các khu công nghiệp trên địa bàn có 229 dự án còn hiệu lực, thuê 361 ha đất công nghiệp, với tổng vốn đầu tư đăng ký 1.596 triệu USD, vốn đầu tư đã thực hiện 960 triệu USD, chiếm 60,1% tổng vốn đăng ký.

 Khánh Trung

Chia sẻ bài viết