24/03/2017 - 09:44

Lãnh đạo thành phố làm việc với tập đoàn fpt về việc xây dựng chính quyền điện tử

(CT)- Chiều 23-3-2017, ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã tiếp Tập đoàn FPT đến giới thiệu với TP Cần Thơ về năng lực, kinh nghiệm trong mảng Chính phủ điện tử, quản lý du lịch, y tế điện tử và giao thông thông minh với hệ thống thông tin chính quyền điện tử FPT.eGov.

FPT.eGov là hệ thống mở bao gồm nhiều thành phần, từ hạ tầng thiết bị, hạ tầng kế nối, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng, dịch vụ công. Trên phương diện hệ thống thông tin, FPT.eGov có 3 phần chính là cổng cung cấp dịch vụ công, tập hợp các hệ thống thông tin tác nghiệp chuyên ngành và trung tâm thông tin kinh tế - xã hội với những ưu việt: Tập trung về hạ tầng thiết bị, đào tạo, chuyển giao, quản lý vận hành, phần mềm và cơ sở dữ liệu; phạm vi triển khai bao phủ liên kết toàn bộ các lĩnh vực và nghiệp vụ trọng yếu của các cơ quan quản lý Nhà nước; cho phép giao tiếp, tích hợp, chia sẻ thông tin với phần mềm tỉnh/Bộ, ngành, trung ương đã đầu tư triển khai trên nền tảng hệ thống; dễ dàng thích ứng với quy mô cơ quan công quyền từ thành phố lớn đến các tỉnh nhỏ và sẵn sàng mở rộng, nâng cấp. Theo FPT, hiện hệ thống thông chính quyền điện tử FPT.eGov đã được triển khai thành công tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Đánh giá cao hệ thống thông tin chính quyền điện tử FPT.eGov, Chủ tịch Võ Thành Thống hy vọng, với những thành công triển khai hệ thống thông tin chính quyền điện tử FPT.eGov tại các địa phương, TP Cần Thơ và FPT sẽ tìm được sự hợp tác. Lãnh đạo thành phố sẽ xem xét kỹ phương án, đồng thời sẽ tham quan thực tế tại các địa phương đang sử dụng hệ thống thông tin này. Đồng thời, Chủ tịch Võ Thành Thống cho biết, TP Cần Thơ đã xây dựng kế hoạch xây dựng chính quyền điện tử với những mục tiêu cụ thể nhằm hướng đến năm 2020 thành phố thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của chính quyền Nhà nước, cơ bản triển khai chính quyền điện tử thành phố để hướng đến xây dựng thành phố thông minh.

KHÁNH NAM

Chia sẻ bài viết