18/12/2018 - 15:58

Lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND các cấp 

(CTO)- Ngày 18-12-2018, đồng chí Phạm Văn Hiểu, Phó Bí Thư Thường trực Thành ủy Cần Thơ, Bí thư Đảng Đoàn HĐND thành phố, chủ trì hội nghị kiểm điểm tập thể Đảng Đoàn HĐND thành phố năm 2018.

Đồng chí Phạm Văn Hiểu phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Ngọc Quyên

Trong năm qua, Đảng Đoàn HĐND thành phố đã lãnh đạo thực hiện tốt các hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND. Thường trực HĐND, các Ban HĐND thành phố đã tổ chức 21 đợt giám sát, khảo sát với 169 lượt đơn vị được giám sát. Trong năm 2018, các Tổ đại biểu HĐND thành phố đã tổ chức giám sát theo chức năng, quyền hạn. Đây là một trong những điểm nổi bật trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng Đoàn HĐND thành phố so với năm 2017. Hoạt động giám sát ngày càng đi vào thực chất, chọn đúng vấn đề giám sát được xã hội và dư luận quan tâm. Kết quả giám sát ngày càng có sức thuyết phục cao, kiến nghị sau giám sát xác đáng, thiết thực và đều được UBND thành phố kịp thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, Đảng Đoàn HĐND thành phố cũng đã lãnh đạo công tác thẩm tra của các Ban HĐND thành phố nâng cao chất lượng, thể hiện được chính kiến và tính phản biện cao; nâng cao chất lượng các kỳ họp của HĐND thành phố, kịp thời thể chế hóa các nghị quyết của Thành ủy vào nghị quyết của HĐND thành phố; chú trọng đổi mới nhằm không ngừng nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn, nhất là kỳ họp thứ 10 đã đổi mới phương pháp chất vấn theo hướng mở rộng phạm vi chất vấn đối với các ủy viên UBND thành phố. Tại kỳ họp cuối năm 2018, Đảng Đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu bảo đảm đúng quy trình, thủ tục theo quy định. Đảng Đoàn HĐND thành phố cũng quan tâm lãnh đạo tốt công tác tiếp dân của Thường trực HĐND thành phố theo luật định; công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đại biểu HĐND các cấp cũng được quan tâm…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Hiểu tiếp thu các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Đồng thời lưu ý Đảng Đoàn HĐND thành phố cần thường xuyên nhắc nhở và có giải pháp để các đại biểu cũng như thành viên các Ban HĐND thực hiện vai trò, trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Các Ban HĐND cần tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Ban tham gia giám sát, thẩm tra…

THANH THY

Chia sẻ bài viết