30/10/2008 - 21:17

Làm việc ở công ty hóa chất, chuyển qua công ty khác khi sinh con có được hưởng quyền lợi BHXH không?

Hỏi:

Tôi là công nhân lao động cho một công ty hóa chất chuyên làm xà bông, đóng BHXH từ tháng 2-2001 đến tháng 6-2007. Tôi thay đổi công việc từ tháng 6-2007. Đến tháng 8-2007, công ty mới bắt đầu đóng BHXH cho tôi. Đến tháng 12-2008, tôi sinh em bé. Xin hỏi, tôi có được hưởng quyền lợi (trợ cấp thai sản, nghỉ ngơi...) từ BHXH hay không? Nếu có, quyền lợi đó được hưởng ra sao?

TRẦN THỊ ÁNH (TP Cần Thơ)

Thắc mắc của bạn Trần Thị Ánh được ông Nguyễn Thanh Long, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội TP Cần Thơ, trả lời như sau:

“Theo quy định của Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn thi hành thì điều kiện hưởng chế độ thai sản theo khoản 2 điều 28 Luật BHXH và tại khoản 1 điều 14 Nghị định 152/2006/NĐ-CP ngày 22-12-2006 của Chính phủ, quy định như sau:

1. Lao động nữ sinh con và người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi, phải đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận con nuôi.

Đối chiếu với các quy định nêu trên, nếu bạn có đóng BHXH từ đủ 6 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng chế độ thai sản được quy định tại khoản 1 điều 15 Nghị định 152/2006/NĐ-CP như sau:

1. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ khi sinh con của lao động nữ phụ thuộc vào điều kiện lao động, tình trạng thể chất và số con một lần sinh cụ thể là:

a. 4 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc trong điều kiện lao động bình thường;

b. 5 tháng, nếu làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc theo chế độ ca ba ; làm việc thường xuyên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên;

c. 6 tháng đối với lao động nữ là người tàn tật có mức suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên.

d. Trường hợp sinh một lần từ 2 con trở lên, ngoài thời gian nghỉ việc quy định tại điểm a, b, c khoản này thì tính từ con thứ 2 trở đi, cứ mỗi con lao động nữ được nghỉ thêm 30 ngày.

Mức hưởng chế độ thai sản bằng 100% mức bình quân tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH của 6 tháng liền kề trước khi nghỉ việc.

Ngoài ra, người lao động nữ sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi dưới 4 tháng tuổi còn được trợ cấp một lần bằng 2 tháng lương tối thiểu chung cho mỗi con.

Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản được tính là thời gian đóng BHXH. Thời gian này người lao động và người sử dụng lao động không phải đóng BHXH”.

BÍCH ANH (thực hiện)

Chia sẻ bài viết