16/05/2019 - 08:17

Làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, 3 năm qua, từng Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc Quận ủy Cái Răng ra sức thi đua làm theo Bác bằng nhiều việc làm thiết thực. Nhờ đó, đến nay, làm theo Bác trở thành việc làm thường xuyên, gần gũi trong đời sống.

Đồng chí Lê Thanh Tâm, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Cái Răng trao giấy khen cho các cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018. Ảnh: CTV 

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Ban Thường vụ Quận ủy đã ban hành các văn bản cụ thể hóa những nội dung chỉ thị theo chuyên đề từng năm. Từ đó, từng chi, đảng bộ trực thuộc Quận ủy xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện, tổ chức triển khai đăng ký, cam kết làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương...

3 năm qua, toàn quận đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác với những cách làm hay, hoạt động thiết thực, hiệu quả. Điển hình, Ban Tuyên giáo Quận ủy chủ động xây dựng Tờ Thông tin Tuyên giáo hằng tháng có xây dựng chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, gương người tốt việc tốt, cách làm hay trong học tập và làm theo Bác. Đồng thời, phối hợp tổ chức Hội thi tuyên truyền viên “Kể chuyện về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018. Các chi, đảng bộ thông qua các hội nghị, sinh hoạt chi tổ hội, hoạt động của câu lạc bộ pháp luật, kênh thông tin truyền thông,… lồng ghép tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và nội dung các chuyên đề trong hệ thống chính trị quận và ra quần chúng nhân dân. Ông Trần Văn Thậm, Bí thư Chi bộ, Trưởng Phòng Kinh tế quận Cái Răng, cho biết: “Chi bộ phòng Kinh tế thực hiện nhiều hoạt động học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, thông qua các hoạt động gắn liền với công tác chuyên môn. Năm 2018, Phòng đã xây dựng Trung tâm kết nối sản xuất và tiêu thụ nông sản, giúp đảm bảo đầu ra hiệu quả hơn cho nông hộ. Phòng phối hợp tổ chức các hoạt động tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan thực tế các mô hình kinh tế hiệu quả… giúp nhân dân ứng dụng vào sản xuất”.

Trong nhiều phần việc các tập thể đăng ký làm theo gương Bác, có nhiều mô hình giúp nhau phát triển kinh tế, hướng đến cộng đồng… đem lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là các mô hình: Mượn đất dự án do chủ đầu tư chậm triển khai cho nông dân sản xuất tại phường Hưng Thạnh; Đóng góp và tặng quần áo cho người nghèo tại khu vực Thạnh Mỹ; Vận động các tổ chức tôn giáo chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn ở phường Lê Bình; Chăm lo cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, vận động xã hội hóa trong nhân dân xây dựng những công trình phúc lợi, chiếu sáng công cộng, lắp đặt camera an ninh tại phường Thường Thạnh; Giáo dục học sinh thông qua mạng xã hội của Trường THPT Nguyễn Việt Dũng...

Anh Trần Minh Tiến, Phó Bí thư Quận đoàn Cái Răng, cho biết: "Quận đoàn triển khai nhiều phần việc sôi nổi, thiết thực, hướng đến cộng đồng, như: vệ sinh môi trường, kéo điện thắp sáng góp phần đảm bảo an toàn giao thông, phối hợp tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn,...”. Trong năm 2019, Quận đoàn Cái Răng vận động xây dựng 1 điểm vui chơi cho trẻ em tại phường Ba Láng trị giá 30 triệu đồng; xây dựng các tuyến đường “Thắp sáng quê hương” với chiều dài 6km ước trị giá 180 triệu đồng tại phường Tân Phú, Hưng Thạnh và Ba Láng; Tổ chức tuyên truyền văn minh đô thị, vớt rác trên Chợ nổi Cái Răng thực hiện Đề án “Bảo tồn và phát triển Chợ nổi Cái Răng”. Riêng trong tháng 5 này, Quận đoàn tổ chức ra quân và chỉ đạo các Phường đoàn trồng 1.000 cây xanh dọc các tuyến đường trên địa bàn quận.

Ông Trần Thanh Cần, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, chia sẻ: “3 năm qua, cấp ủy các cấp đã lựa chọn những vấn đề trọng tâm, xác định nội dung đột phá, đề ra kế hoạch cụ thể gắn với việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cá nhân, tập thể. Từ đó, cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nâng cao nhận thức về việc học tập và làm theo Bác. Mỗi cán bộ, đảng viên phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu; luôn có tinh thần và hành động cụ thể đấu tranh chống lại mọi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, xây dựng tư tưởng Hồ Chí Minh trở thành nền tảng tinh thần của xã hội. Ban Thường vụ Quận ủy đã tuyên dương, khen thưởng 89 tập thể và 200 cá nhân điển hình tiên tiến, thực hiện được mô hình tiêu biểu, cách làm hay nhân dịp kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh". Theo ông Trần Thanh Cần, căn cứ chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các cấp ủy đảng toàn quận tiếp tục chú trọng đề ra những giải pháp mới, cách làm hay, gần gũi, hiệu quả trong học tập và làm theo Bác, tạo uy tín trong nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch".

MỸ TÚ

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
làm theo Bác