28/04/2011 - 08:17

Kỷ niệm 125 năm ngày Quốc tế lao động và phát động “Tháng công nhân” năm 2011

Ngày 27-4, tại Khu công nghiệp Bắc Thăng Long, Hà Nội, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tổ chức Lễ kỷ niệm 125 năm ngày Quốc tế lao động 1-5 và phát động “Tháng công nhân” năm 2011. Dự Lễ kỷ niệm có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan.

Đọc diễn văn tại Lễ kỷ niệm, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Hòa Bình nhấn mạnh: Trong suốt chặng đường lịch sử hơn 80 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 1-5 đã trở thành những sự kiện đánh dấu bước phát triển quan trọng của cách mạng Việt Nam nói chung, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn nói riêng. Các thế hệ người Việt Nam yêu nước sẽ mãi mãi ghi nhớ những mốc son chói lọi ấy.

Nhân dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã phát động các cấp Công đoàn trong cả nước tổ chức hoạt động “Tháng công nhân” trong tháng 5 với những nội dung trọng tâm là: Tổ chức đợt học tập, sinh hoạt chính trị sâu rộng trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp. Các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện luật pháp, chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ, nhất là việc ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể, các chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ về tiền lương, tiền thưởng, Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm Y tế, xây dựng quan hệ lao động ổn định và phát triển trong doanh nghiệp. Phát động và tổ chức phong trào hành động cách mạng và thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, nòng cốt là “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”.

NGUYỄN BÍCH THỦY (TTXVN)

Chia sẻ bài viết