18/04/2019 - 16:52

Ký kết, triển khai cuộc vận động xây dựng văn hóa doanh nghiệp ở ĐBSCL 

(CT)- Ngày 18-4-2019, tại Cần Thơ, Ban tổ chức triển khai Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam" theo Quyết định 248 của Thủ tướng Chính phủ (Ban tổ chức 248) phối hợp với UBND TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai cuộc vận động với 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL. 

Ban Tổ chức 248 và đại diện của các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL kí kết kế hoạch phối hợp triển khai cuộc vận động. Ảnh Lệ Thu

Tại hội nghị, đại diện Ban Tổ chức 248 công bố các quyết định của Thủ tướng và kế hoạch phối hợp triển khai cuộc vận động với các tỉnh miền Tây Nam bộ. Theo đó, cuộc vận động do Thủ tướng phát động có 5 nội dung xoay quanh việc xây dựng và phát triển văn hóa doanh nghiệp (VHDN). Trong đó, tập trung những yếu tố chính: nâng cao nhận thức về vai trò VHDN; xây dựng và phát triển VHDN gắn với các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc; phát huy tính tích cực, đẩy lùi tiêu cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh; lành mạnh môi trường kinh doanh với tinh thần thượng tôn pháp luật; nâng cao văn hóa tinh thần, tăng cường thể lực cho cán bộ, công nhân viên…

Ban Tổ chức 248 và đại diện của các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL ký kết kế hoạch phối hợp triển khai cuộc vận động. Ảnh Lệ Thu

Ban Tổ chức 248 và đại diện của các tỉnh, thành khu vực ĐBSCL kí kết kế hoạch phối hợp triển khai cuộc vận động. Ảnh Lệ Thu

Các đại biểu, doanh nghiệp cùng thảo luận về xây dựng và phát triển VHDN trong điều kiện thực tiễn của Việt Nam; nghe báo cáo tham luận từ những doanh nghiệp thành công và những mô hình thực tế; đóng góp các ý kiến để việc triển khai cuộc vận động đạt hiệu quả cao… Ban Tổ chức 248 và đại diện lãnh đạo chính quyền, doanh nghiệp của 13 tỉnh, thành khu vực ĐBSCL đã ký kết Kế hoạch phối hợp triển khai Cuộc vận động "Xây dựng văn hóa doanh nghiệp Việt Nam".

 Các đại biểu thảo luậ tại hội nghị. Ảnh Lệ Thu

Lệ Thu

Chia sẻ bài viết