13/05/2022 - 20:41

Ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025 

(CT) - Ngày 13-5-2022, Ban Dân vận Thành ủy, Ủy ban MTTQVN thành phố, Hội LHPN thành phố ký kết với Ban Dân tộc thành phố chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025.

Ðại diện các cơ quan ký kết chương trình phối hợp công tác dân tộc giai đoạn 2021-2025.

Ðại diện các cơ quan ký kết chương trình phối hợp với các nội dung trọng tâm: nghiên cứu, tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy các chủ trương, chính sách, giải pháp về công tác dân tộc, công tác dân vận trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS); tuyên truyền chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về dân tộc, chính sách dân tộc; triển khai tổ chức thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và giảm nghèo cho đồng bào DTTS; tổ chức phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động để vận động đồng bào DTTS đoàn kết giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi có đông đồng bào DTTS sinh sống... Ðồng thời, phối hợp tổ chức thực hiện, kiểm tra, giám sát, khảo sát thực tế, đánh giá việc triển khai thực hiện các nội dung chương trình, dự án liên quan đến đồng bào DTTS và chính sách dân tộc; nghiên cứu tổ chức hội nghị, hội thảo về các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em, gia đình và giới ở địa bàn có đông đồng bào DTTS để đề xuất chính sách phù hợp; biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trong đồng bào DTTS…

Chương trình ký kết nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan trong công tác tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện tốt chủ trương của Ðảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước nói chung và các chính sách đối với đồng bào DTTS nói riêng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, từng bước cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS.

Tin, ảnh: THANH THY

Chia sẻ bài viết