12/10/2011 - 09:29

Kỳ họp thứ 3 của HĐND thành phố sẽ diễn ra vào đầu tháng 12-2011

(CT)- Ngày 11-10-2011, Thường trực HĐND phối hợp với Thường trực UBND, UBMTTQVN thành phố họp liên tịch nhằm thống nhất các nội dung của kỳ họp thứ 3 (kỳ họp cuối năm 2011) của HĐND thành phố. Các đồng chí Nguyễn Hữu Lợi, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Lê Hùng Dũng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố và các đồng chí đại diện Thường trực HĐND, UBMTTQVN, các sở, ban, ngành thành phố dự họp.

Cuộc họp đã thống nhất, kỳ họp thứ 3 của HĐND thành phố dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày vào đầu tháng 12-2011. Tại kỳ họp, ngoài việc xem xét, thông qua các báo cáo thường niên theo luật định, HĐND thành phố sẽ xem xét báo cáo của UBND thành phố về tình hình và kết quả 5 năm thực hiện các biện pháp chủ yếu phòng, chống tham nhũng; báo cáo tình hình và kết quả 5 năm thực hiện các giải pháp đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội; tình hình ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố;... Kỳ họp dự kiến sẽ thông qua các nghị quyết, như: Tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2011 và các nhiệm vụ, giải pháp năm 2012; quy định mức giá các loại đất năm 2012; một số chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn thành phố;...

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết