05/06/2012 - 21:52

KỶ NIỆM 101 NĂM NGÀY BÁC HỒ RA ĐI TÌM ĐƯỜNG CỨU NƯỚC

Kiên trì theo con đường của Bác đã chọn

Ngày 5-6, đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 101 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2012) do Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP. Hồ Chí Minh tổ chức tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Rum nêu rõ: Theo thời gian, thực tiễn đã khẳng định, sự kiện Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước vào ngày 5-6-1911 là sự mở đầu cho một hành trình vĩ đại, vô cùng gian lao, quả cảm và sáng tạo suốt 30 năm đi tìm chân lý, tìm con đường giải phóng cho cả dân tộc của Nguyễn Tất Thành - Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh. Sự khởi đầu đó đã đi vào lịch sử dân tộc như một sự kiện lớn lao, một mốc son đánh dấu giai đoạn lịch sử vẻ vang, mở ra cuộc hành trình của toàn dân tộc Việt Nam, hành trình giành độc lập, tự do của Tổ quốc, thống nhất non sông, vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Với lòng tưởng nhớ và biết ơn vô hạn Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, kỷ niệm 101 năm ngày Người ra đi tìm đường cứu nước, tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Đảng bộ và nhân dân TP. Hồ Chí Minh luôn rèn luyện, giữ vững tấm lòng kiên trung son sắt, một lòng theo Đảng, phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, dũng cảm, kiên trì đấu tranh cùng nhân dân cả nước, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội theo con đường của Bác đã chọn.

Cùng ngày, đông đảo các tầng lớp nhân dân, đại diện các dân tộc, tôn giáo, đoàn viên, sinh viên, học sinh, thanh niên công nhân và chiến sĩ trẻ lực lượng vũ trang thành phố đã đến dâng hương, dâng hoa, tham quan các triển lãm, trưng bày hiện vật, hình ảnh về thân thế, sự nghiệp và cuộc đời hoạt động cách mạng, đấu tranh giải phóng dân tộc của Bác - vị Anh hùng Giải phóng dân tộc - Danh nhân văn hóa Thế giới.

HOÀNG LIÊN SƠN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết