09/07/2024 - 18:16

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy:

Kiện toàn đội ngũ cán bộ, quản lý để chuẩn bị tốt nguồn nhân sự ứng cử cấp ủy nhiệm kỳ mới 

(CT) - Chiều 9-7, Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024. Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy đến dự hội nghị.

Lãnh đạo thành phố và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: ANH DŨNG

Trong 6 tháng qua, Ban Tổ chức Thành ủy và ban tổ chức các cấp ủy đảng đã tham mưu cấp ủy triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định về công tác tổ chức xây dựng Đảng; tham mưu cấp ủy triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Ban Tổ chức Thành ủy và ban tổ chức các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế đúng quy định, lộ trình; tham mưu tổ chức triển khai Quy định số 114 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ. Ban tổ chức các cấp tham mưu cấp ủy chỉ đạo đẩy mạnh công tác tạo nguồn, chăm bồi quần chúng, đã kết nạp được 1.174 đảng viên mới, đạt 73,38% kế hoạch năm. Ban Tổ chức Thành ủy tham mưu BTV Thành ủy phân công các ủy viên BTV Thành ủy dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư; bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử đối với 42 cán bộ thuộc diện BTV Thành ủy quản lý; tiến hành thẩm định, tham mưu cử 4.300 cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ mọi mặt…

Đồng chí Lê Tấn Thủ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy phát biểu tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Thành ủy. Ảnh: ANH DŨNG

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Hiếu nhấn mạnh: Trong 6 tháng cuối năm, Ban Tổ chức Thành ủy và ban tổ chức các cấp thành phố tham mưu thực hiện tốt các mặt công tác tổ chức xây dựng Đảng; nhân rộng mô hình mới, cách làm hay trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ban Tổ chức Thành ủy và ban tổ chức các cấp thành phố tham mưu thực hiện tốt việc sắp xếp tổ chức bộ máy hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; rà soát sắp xếp, sáp nhập xong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định; tham mưu hợp nhất Đảng bộ Khối Cơ quan Dân Chính Đảng thành phố và Đảng bộ Khối Doanh nghiệp thành phố thành Đảng bộ Khối Cơ quan và Doanh nghiệp thành phố. Có giải pháp đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, nhất là đối với lực lượng công nhân lao động, học sinh, sinh viên; linh hoạt trong công tác quản lý đảng viên.

Đồng chí Bí thư Thành ủy yêu cầu Ban Tổ chức Thành ủy và ban tổ chức các cấp thành phố tham mưu thực hiện tốt công tác cán bộ. Trong đó, thực hiện tốt việc bổ sung quy hoạch cán bộ; quan tâm đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ những lĩnh vực thành phố đang cần như kinh tế tổng hợp, quản lý công nghiệp, dịch vụ - thương mại, quản lý xây dựng và quản lý quy hoạch…; tham mưu củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, quản lý để chuẩn bị nguồn nhân sự ứng cử cấp ủy nhiệm kỳ mới. Tiếp tục nghiên cứu Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 14-6-2024 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để tham mưu xây dựng kế hoạch thực hiện kịp thời, đúng quy định.

Tin, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết