29/05/2024 - 22:13

Kiện toàn Ban Quản lý về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản Văn hóa Chợ nổi Cái Răng 

(CT) - UBND TP Cần Thơ vừa ban hành quyết định kiện toàn Ban Quản lý về công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia (DSVHPVTQG) Văn hóa Chợ nổi Cái Răng (viết tắt là Ban Quản lý).

Chợ nổi Cái Răng.

Ban Quản lý do ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, làm trưởng ban. Bà Ðào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, là Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý; cùng hai phó ban là ông Huỳnh Thanh Sử, Phó Giám đốc Sở Công Thương và ông Nguyễn Thái Bảo, Phó Chủ tịch UBND quận Cái Răng. 11 ủy viên Ban Quản lý là lãnh đạo các sở, ngành, địa phương có liên quan.

Ban Quản lý có nhiệm vụ ban hành và tổ chức triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVTQG Văn hóa Chợ nổi Cái Răng định kỳ hằng năm hoặc giai đoạn phù hợp. Tham mưu UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố triển khai thực hiện các nội dung liên quan theo quy định. Phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVTQG Văn hóa Chợ nổi Cái Răng theo chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo của cấp có thẩm quyền đã được ban hành, phê duyệt. Ðồng thời, Ban Quản lý kiến nghị, đề xuất cơ quan, đơn vị có thẩm quyền có biện pháp xử lý kịp thời đối với những hành vi vi phạm pháp luật; phối hợp Sở Nội vụ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVTQG Văn hóa Chợ nổi Cái Răng.

Ngoài ra, Ban Quản lý còn có nhiệm vụ xây dựng quy chế hoạt động, đề xuất thành lập Tổ Thư ký giúp việc Ban Quản lý...; báo cáo UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố về công tác bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVTQG Văn hóa Chợ nổi Cái Răng định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất theo yêu cầu.

Tin, ảnh: DUY LỮ

Chia sẻ bài viết