25/06/2009 - 08:32

Mít tinh nhân ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng chống ma túy 26-6

Kiên quyết đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội

Sáng ngày 24-6, tại Khu công nghiệp Đại An (thành phố Hải Dương), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ mít tinh nhân Ngày quốc tế và Ngày toàn dân phòng chống ma túy (26-6). Đồng chí Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng đánh giá cao công tác phòng chống ma túy của Tổng LĐLĐ Việt Nam và tỉnh Hải Dương trong thời gian qua. Hoạt động phòng chống ma túy là biểu thị ý chí quyết tâm, tinh thần đoàn kết, kiên quyết đấu tranh nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy ra khỏi đời sống xã hội. Phó Thủ tướng đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam và UBND tỉnh Hải Dương tiếp tục chỉ đạo các cấp thực hiện tốt một số nội dung như: Phải đẩy mạnh hơn nữa việc tuyên truyền, phổ biến Chỉ thị 21-CT/TƯ ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới; Luật phòng chống ma túy; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma túy và các văn bản liên quan cho công nhân, viên chức lao động. Đồng thời phổ biến sâu rộng thông điệp “Ma túy có kiểm soát cuộc sống của bạn không?”, phòng chống ma túy vì sức khỏe người lao động, hướng tới mục tiêu “gia đình, cộng đồng, nơi làm việc không có chỗ dành cho ma túy”. Cần tuyên truyền vận động công nhân, viên chức lao động quan tâm tìm hiểu tác hại của ma túy đối với sức khỏe. Phải phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an thực hiện đồng bộ và thường xuyên Kế hoạch liên tịch phòng chống ma túy trong công nhân, viên chức lao động; đặc biệt là công tác phối hợp điều tra, khảo sát nắm bắt số lượng người nghiện ma túy; cần quan tâm đến các giải pháp phòng, chống nghiện, tái nghiện và tổ chức các hình thức cai nghiện phù hợp; đồng thời kiên quyết xóa các tụ điểm nóng về tệ nạn ma túy tại những địa bàn có đông công nhân, viên chức lao động và quản lý chặt chẽ không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Phó Thủ tướng nhấn mạnh LĐLĐ cần khuyến khích việc đóng góp xây dựng quỹ phòng, chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS tại các doanh nghiệp; đồng thời vận động doanh nghiệp hỗ trợ vốn, tạo công ăn việc làm cho công nhân, viên chức lao động đã cai nghiện thành công. Ngoài ra, còn phải phối hợp với Bộ, ngành liên quan, triển khai xây dựng Chương trình phòng, chống ma túy trong công nhân, viên chức lao động giai đoạn 2011 - 2015; trong đó cần nhấn mạnh vai trò của các doanh nghiệp trong việc thực hiện tốt “Trách nhiệm xã hội” đối với người lao động, cam kết và tích cực triển khai chương trình phòng chống HIV/AIDS.

Trong những năm qua, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã chủ động phối hợp với Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan, đã tổ chức tốt các chương trình, kế hoạch của Ủy ban Quốc gia phòng chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, góp phần quan trọng vào thành công của công tác phòng chống ma túy trong toàn quốc.

NGUYỄN HỒNG CƯỜNG (TTXVN)

Chia sẻ bài viết