19/10/2014 - 17:07

Nhịp cầu dân cử

Kiến nghị đặt lại tên đường

Cử tri huyện Phong Điền kiến nghị Đường tỉnh 923 nên đặt lại tên là "Lộ Vòng Cung", vì con đường này gắn liền với các sự kiện lịch sử hào hùng của thành phố trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ giành độc lập dân tộc. Nội dung trả lời của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Cần Thơ, như sau:

- Đường tỉnh 923 trước đây có chiều dài toàn tuyến là 27.600 mét; đi qua 3 quận, huyện: Ninh Kiều, Phong Điền và Ô Môn. Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND, ngày 26-6-2009, của HĐND thành phố, về việc đặt tên đường trên địa bàn thành phố, đã đặt tên "Vòng Cung" cho đoạn Đường tỉnh 923 đi qua quận Ninh Kiều (từ Quốc lộ 1 cũ đến giáp ranh xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền), dài 2.400 mét.

Tiếp theo, Nghị quyết số 17/2012/NQ-HĐND, ngày 7-12-2012, của HĐND thành phố, về việc đặt tên đường và công trình công cộng, đã đặt tên "Lộ Vòng Cung" cho đoạn Đường tỉnh 923 đi qua huyện Phong Điền (từ giáp ranh phường An Bình, quận Ninh Kiều đến giáp ranh phường Trường Lạc, quận Ô Môn), dài 18.000 mét. Đoạn Đường tỉnh 923 còn lại đi qua địa bàn quận Ô Môn (từ giáp ranh xã Tân Thới, huyện Phong Điền đến Quốc lộ 91), dài 7.200 mét.

- Tại kỳ họp HĐND thành phố cuối năm 2014 sắp tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch – cơ quan Thường trực Hội đồng tư vấn về đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố, tham mưu UBND thành phố chuẩn bị dự thảo nghị quyết đặt tên "Lộ Vòng Cung" cho đoạn Đường tỉnh 923 còn lại (đoạn đi qua quận Ô Môn), trình HĐND thành phố. Đồng thời, đề nghị điều chỉnh lại tên gọi "Vòng Cung" trong Nghị quyết số 08/2009/NQ-HĐND, ngày 26-6-2009, của HĐND thành phố, thành "Lộ Vòng Cung" cho chính xác với địa danh lịch sử. Nếu được HĐND thành phố chấp thuận, toàn tuyến Đường tỉnh 923 được gọi tên là "Lộ Vòng Cung" như kiến nghị của cử tri.

Chia sẻ bài viết