03/04/2014 - 22:23

Khối thi đua các trường đại học, cao đẳng ký giao ước thi đua năm 2014

(CT)- Chiều 3-4-2014, tại Trường Đại học (ĐH) Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Khối thi đua các trường ĐH và Cao đẳng (CĐ), gồm: ĐH Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, ĐH Tây Đô, ĐH Nam Cần Thơ, CĐ Cần Thơ, CĐ Nghề Cần Thơ, CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ, CĐ Y tế Cần Thơ đã ký giao ước thi đua năm 2014.

Theo đó, các trường cam kết phát huy những thành tích đạt được trong năm qua, đồng thời tiếp tục thực hiện tốt chủ đề thi đua chung của cả nước “Đồng thuận cao, thi đua giỏi, về đích sớm” và chủ đề thành phố “Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực hướng về cơ sở”, các đơn vị thuộc Khối thi đua tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, triển khai thực hiện có hiệu quả chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Cụ thể, các đơn vị tiếp tục đổi mới và thực hiện có chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua yêu nước; thực hiện đúng chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước trong mọi hoạt động. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao năng lực quản lý, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động lớn của ngành, đẩy mạnh cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Bên cạnh đó, các đơn vị đẩy mạnh phong trào “lao động sáng tạo”, nâng cao chất lượng các đề tài nghiên cứu khoa học của cán bộ, giảng viên, xây dựng gương điển hình tiên tiến trong mọi hoạt động giảng dạy, nghiên cứu và các phong trào thi đua của ngành giáo dục…

B.NG

Chia sẻ bài viết