19/07/2012 - 21:41

Kho bạc nhà nước phát hiện trên 21.500 khoản chi chưa đúng thủ tục

Từ đầu năm đến nay, hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã thực hiện kiểm soát chi thường xuyên của ngân sách nhà nước qua Kho bạc là 192.000 tỉ đồng, đạt 32% kế hoạch năm 2012. Các đơn vị KBNN phát hiện trên 21.500 khoản chi của 9.800 lượt đơn vị chưa chấp hành đúng thủ tục, chế độ quy định, đã tạm dừng chưa thanh toán với số tiền khoảng trên 179 tỉ đồng chi không đúng chế độ quy định.

Riêng về thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (XDCB) giải ngân qua KBNN đến hết tháng 6-2012 là 64.665/138.000 tỉ đồng, đạt 46% so với kế hoạch vốn năm 2012. Thông qua kiểm soát thanh toán vốn đầu tư, hệ thống KBNN đã từ chối nhiều khoản chi do chủ đầu tư đề nghị thanh toán cao hơn giá trúng thầu, sai số học hoặc do không có trong hợp đồng, dự toán.

Theo đánh giá của KBNN, tỷ lệ giải ngân này chưa cao do trong quá trình thực hiện còn một số nội dung vướng mắc về cơ chế, chính sách ảnh hưởng đến việc kiểm soát chi NSNN của các đơn vị. Cụ thể, theo quy định tại Thông tư số 108/2008/TT-BTC ngày 18-11-2008 của Bộ Tài chính, hết năm ngân sách, đơn vị sử dụng ngân sách phải chốt số dư dự toán năm 2011 chuyển sang năm 2012 gửi Bộ chủ quản để tổng hợp trình Bộ Tài chính xem xét. Tuy nhiên, đến nay, một số đơn vị sử dụng NSNN chưa nhận được văn bản đồng ý chấp nhận cho chuyển số dư này sang năm sau. Hiện, đối với các khoản chuyển số dư dự toán của năm 2011 sang năm 2012 thuộc thẩm quyền xét chuyển của Bộ Tài chính đối với ngân sách trung ương, KBNN đang phối hợp với các vụ, cục liên quan quan báo cáo Bộ Tài chính xét chuyển.

HẢI YẾN (TTXVN)

Chia sẻ bài viết